MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Kúpili sme nové auto na odvoz smetí

Nový prírastok – autíčko na vyprázdňovanie malých smetných nádob.

Rekonštrukcia chodníka na Tkáčskej ulici.

Dňa 22. apríla sme realizovali opravu chodníka na sídlisku Západ.