MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

PREČO JE DOBRÉ ZAMESTNÁVAŤ ĽUDÍ ZO ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN

Zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín je téma, ktorá si zaslúži viac pozornosti a uvedomenia. V našej spoločnosti často prehliadame potenciál a prínosy, ktoré môžu títo jednotlivci priniesť na pracovisko. A mnohokrát veľmi milo prekvapia pracovitosťou, ochotou učiť sa a vďačnosťou za pracovnú príležitosť.

Prínos diverzity na pracovisku

Jedným z hlavných dôvodov, prečo je dôležité zamestnávať ľudí zo znevýhodnených skupín, je prínos diverzity. Diverzita na pracovisku prináša rôzne perspektívy a skúsenosti, čo môže viesť k inovatívnym riešeniam a zlepšeniu celkovej efektivity. Rôznorodosť v tíme môže tiež podporiť lepšie porozumenie a prispôsobenie sa potrebám zákazníkov a klientov, ktorí majú tiež rôzne pozadie a skúsenosti.

Zlepšenie sociálnej súdržnosti

Zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín môže tiež prispieť k zlepšeniu sociálnej súdržnosti. Keď jednotlivci zo všetkých vrstiev spoločnosti dostanú šancu aktívne prispievať k ekonomike a komunite, vzniká silnejší pocit solidarity a porozumenia. To môže znížiť sociálne napätie a podporiť inkluzívnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.

Prekonávanie predsudkov a stereotypov

Dávať šancu ľuďom zo znevýhodnených skupín tiež pomáha prekonávať predsudky a stereotypy. Tieto predsudky často vychádzajú z neznalosti a nedostatku skúseností. Keď zamestnávatelia a kolegovia majú možnosť pracovať s ľuďmi z rôznych prostredí, môžu lepšie pochopiť ich schopnosti a hodnoty. To môže viesť k zníženiu diskriminácie a väčšej tolerancii v spoločnosti.

Zvýšenie morálky a spokojnosti na pracovisku

Keď spoločnosti aktívne podporujú zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín, môže to mať pozitívny vplyv na morálku a spokojnosť na pracovisku. Zamestnanci často vnímajú takéto kroky ako prejav záväzku k sociálnej zodpovednosti a spravodlivosti, čo môže zvýšiť ich lojalitu a motiváciu. Takéto prostredie môže byť atraktívnejšie aj pre nových talentovaných pracovníkov, ktorí hľadajú spoločnosti s pozitívnym imidžom a hodnotami.

Na čo si dať pozor

Pri zamestnávaní ľudí zo znevýhodnených skupín je dôležité uvedomiť si niekoľko vecí:

  • Rovnosť príležitostí: Je nevyhnutné zabezpečiť, aby všetci zamestnanci mali rovnaké príležitosti na rozvoj a povýšenie.
  • Prispôsobenie pracovného prostredia: Niekedy je potrebné prispôsobiť pracovné podmienky, aby vyhovovali potrebám jednotlivcov, napríklad zlepšenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím.
  • Školenie a podpora: Poskytnutie potrebného školenia a podpory môže výrazne zvýšiť úspech a spokojnosť nových zamestnancov.

Dávať šancu ľuďom zo znevýhodnených skupín nie je len otázkou sociálnej spravodlivosti, ale aj ekonomického rozumu a morálnej povinnosti. Diverzita a inklúzia na pracovisku môžu priniesť množstvo výhod, od inovácií po zlepšenie pracovnej morálky. Je dôležité, aby sme ako spoločnosť uznali a podporovali tieto snahy, a nenechali sa ovplyvňovať predsudkami a stereotypmi. Každý človek si zaslúži šancu a uznanie za svoje schopnosti a prácu.

OPRAVA VÝTLKOV A PREČO TAKÉTO POŠKODENIE VOZOVKY VZNIKÁ

Ako ste si všimli, tieto dni sa venujeme opravám výtlkov na sídlisku Mier, okruh  Štúrovo nábrežie – Wolkerova ulica, pretože v tejto lokalite boli cesty v najhoršom stave. Čo samozrejme neznamená, že práve na tej vašej ulici je to skvelé. Ak máte pocit, že je vozovka poškodená. Po opravách na sídlisku Mier sa presunieme na sídlisko Západ a následne späť na ďalšie úseky. Dĺžku ďalších prác predpokladáme zhruba na dva mesiace. Denne urobíme tri sypače, čo predstavuje okolo 18 ton asfaltu.

Výtlky na cestách sú celosvetovým problémom. Tieto nepríjemné diery na cestách môžu spôsobiť poškodenie vozidiel a sú častou príčinou nehôd. Ale čo presne spôsobuje ich vznik? Poďme sa pozrieť na hlavné faktory, ktoré prispievajú k tvorbe výtlkov.

Nedostatočná hrúbka vozovky: Ak vozovka nemá dostatočnú hrúbku, môže to v období mrazov a rozmŕzania viesť k tvorbe výtlkov.

Nedostatočná drenáž: Ak voda nemôže správne odtekať z povrchu cesty, zvyšuje sa riziko vzniku výtlkov.

Zlyhania pri komunikačných priekopách a poklopoch: Zlyhania pri poklopoch kanalizácií a iných komunikačných systémoch môžu tiež prispieť k tvorbe výtlkov.

Neudržiavané a neutesnené trhliny: Ak sa trhliny na vozovke neopravia a neutesnia, môže do nich prenikať vlhkosť, čo oslabuje štruktúru vozovky a vedie k vzniku výtlkov.

Opotrebenie a extrémne poveternostné podmienky: Pravidelné používanie cesty a extrémne poveternostné podmienky, ako sú silné dažde, mrazy alebo horúčavy, môžu spôsobiť opotrebenie vozovky a vznik výtlkov.

Zlá údržba: Nedostatočná alebo nepravidelná údržba cesty môže viesť k rýchlejšiemu zhoršovaniu stavu vozovky a k tvorbe výtlkov.

Použitie podradných materiálov: Použitie nekvalitných materiálov pri výstavbe alebo oprave cesty môže mať za následok rýchlejšie opotrebenie a vznik výtlkov.

Záver:
Výtlky na cestách sú komplexným problémom, ktorý vyžaduje pozornosť a pravidelnú údržbu. Aby sme predišli ich vzniku, je dôležité venovať pozornosť kvalite materiálov, správnej konštrukcii a údržbe cestných sietí. Len tak môžeme zabezpečiť bezpečnejšie a pohodlnejšie cestovanie pre všetkých užívateľov ciest. Je aj v našom záujme, aby to bolo lepšie, keďže týmito cestami denne jazdíme aj my.

HROZBA BOMBOVÉHO ÚTOKU NA ŠKOLÁCH A POHOTOVÉ RIEŠENIE PRE NAVARENÉ OBEDY

Určite sa ku každému z vás dostalo, že do škôl, ale aj do bánk a obchodov prišiel výhražný email s hrozbou bomby. Poniektorí žiaci sa možno potešili, že nemusia do školy, niektorí sa určite báli a mnohí krútime hlavami, kam to všetko speje. Okrem tých nervov, strachu a neistoty v školských jedálňach ostala kopa uvareného jedla, aby mali žiaci aj zamestnanci čo na obed. Čo však s toľkým jedlom, aby ho nebola škoda?

Pri rozhovore nášho projektového manažéra Ľuboša Šucu a riaditeľa ZŠ Komenského 2, SNV , pána Petra Kresťanka, sa zistilo, že škola má navarených takmer 200 porcií obedov a že nevedia čo s tým. Do pomyjí by to bola škoda. Napokon, kuchárky makali od rána, aby pripravili k obedu chutné jedlo. A tak nám napadlo venovať ho ľuďom k núdzi.

Najprv sme oslovili riaditeľku z Domov Dôchodcov Snv , pani Tatianu Mesarčíkovú, lenže oni to z hygienickým dôvodov prijať nemôžu, no ponúkli sa, že to vedia zabaliť a rozdať. Chceli by sme teda poďakovať ZŠ Komenského aj Domovu dôchodcov. Nakoniec sme to ako MEPOS odviezli oddeleniu sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi a pani Jančurová z tohto oddelenia bude ďalej jedlo distribuovať. Z týchto menších žiackych porcií vyšlo 124 obedov pre dospelých.

Jedlo zo školy naši pracovníci prevzali až po obhliadke, či nehrozí nebezpečenstvo výbuchu. Takže bezpečne. Týmto im taktiež ďakujeme.
Takže aj takéto situácie, spolupráce, riešenia a improvizácie prinášajú pracovné dni.

JARNÁ STAROSTLIVOSŤ O DREVINY, ALEBO PREČO ZVONKU POČUŤ MOTOROVÉ PÍLY

Prečo je orezávanie stromov na jar dôležité? V skratke – jar je obdobím obnovy a rastu v prírode, a práve teraz je ideálny čas na údržbu a starostlivosť o stromy.

Prvou dôležitou otázkou je, prečo vôbec orezávať stromy? Orezávanie stromov má niekoľko dôležitých výhod:

✔️ Pomáha udržiavať stromy zdravé a vitálne.
✔️ Odstránenie mŕtvych alebo poškodených konárov umožňuje stromu efektívnejšie využívať živiny a energiu na rast nových konárov a listov.
✔️ Orezávanie pomáha predchádzať šíreniu chorôb a húb, ktoré by mohli poškodiť strom a v niektorých prípadoch dokonca spôsobiť jeho úplnú smrť.

A prečo je údržba drevín v mestách a na sídliskách nevyhnutná? Stromy v mestách a na sídliskách majú obzvlášť dôležitú úlohu pri vytváraní zdravého a príjemného prostredia pre obyvateľov. Okrem estetických a psychologických výhod stromy prispievajú aj k čistejšiemu ovzdušiu a zlepšeniu kvality života. Údržba drevín v týchto oblastiach zahŕňa nielen orezávanie, ale aj zalievanie, hnojenie a kontrolu na prítomnosť škodcov a chorôb. Pravidelná údržba zabezpečuje, že stromy zostanú zdravé a odolné voči environmentálnym stresom, ako sú suché obdobia alebo iné škodlivé vonkajšie vplyvy.

Jar je obdobím aktívneho rastu pre stromy. Teplé počasie a zvýšená dostupnosť živín im umožňujú rýchlejšie hojenie rán po orezávaní a stimulujú nový rast. Okrem toho, orezávanie na jar umožňuje odborníkom identifikovať a odstrániť potenciálne problémy ešte predtým, ako sa stihnú zhoršiť.

Pravidelná údržba drevín v mestách a na sídliskách je kľúčová pre zachovanie zdravého a atraktívneho životného prostredia pre nás všetkých. Buďme si preto vedomí hodnoty, ktorú stromy prinášajú do našich životov a dodajme im starostlivosť, ktorú si zaslúžia. Bez zachmúrených pohľadov z balkónov a okien, že opäť počuť motorové píly. Je to pre dobrú vec.

MESTSKÝ PODNIK, ALEBO MESTSKÁ PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA: Poznajte ich rozdiely

V meste sú rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré zabezpečujú všelijaké služby a fungujú v prospech obyvateľov. Medzi dvomi často používanými termínmi, ktoré sa môžu javiť ako podobné, sú „mestská firma“ a „mestská príspevková organizácia“. Aj keď tieto pojmy možno znejú podobne, majú v skutočnosti výrazné rozdiely vo svojej štruktúre, financovaní a účele. A ako to všetko je?

Mestská firma:

Mestská firma je obvykle samostatná právnická osoba, ktorú zriadilo mesto s cieľom riadiť určité komerčné alebo podnikateľské aktivity. Tieto aktivity môžu zahŕňať správu verejného dopravného systému, likvidáciu odpadu, dodávku elektrickej energie, rôzne opravy, rekonštrukcie a podobne. Jedným z hlavných cieľov mestských firiem je zvyčajne zabezpečiť efektívne poskytovanie služieb obyvateľom mesta. Mestské firmy sa zvyčajne financujú zo zisku z týchto komerčných aktivít a teda, mestská firma si na seba zarába sama.

Mestská príspevková organizácia:

Na druhej strane, mestská príspevková organizácia je obvykle nezisková organizácia, ktorá je založená mestom s cieľom poskytovať verejné služby alebo podporovať určité oblasti záujmu v meste. Tieto organizácie môžu byť financované mestom prostredníctvom priamych finančných príspevkov, grantov alebo iných foriem financovania. Ich ciele môžu zahŕňať podporu kultúry, umenia, športu, vzdelávania, sociálneho rozvoja a ďalších oblastí.

Zhrnutie rozdielov:

  1. Právna štruktúra: Mestská firma je bežne samostatnou právnickou osobou so ziskovými cieľmi, zatiaľ čo mestská príspevková organizácia môže byť založená ako nezisková organizácia s cieľom poskytovať verejné služby alebo podporovať určité záujmy.
  2. Financovanie: Mestská firma sa zvyčajne financuje zo ziskov z jej komerčných aktivít. Na druhej strane, mestská príspevková organizácia môže byť financovaná priamymi príspevkami od mesta, grantmi alebo inými formami finančnej podpory.
  3. Účel: Zatiaľ čo mestská firma sa zameriava na poskytovanie komerčných služieb obyvateľom mesta s cieľom dosiahnuť zisk, mestská príspevková organizácia môže mať širší rozsah cieľov, ktoré zahŕňajú podporu kultúry, umenia, vzdelávania a ďalších oblastí verejného záujmu.

V závere je dôležité pochopiť, že hoci sa tieto dva pojmy môžu zdať podobné, majú veľmi odlišné charakteristiky a účely. Správnym chápaním týchto rozdielov môžeme predísť omylom, výčitkám a zlému poňatiu financovania či realizácie služieb a jednotlivých úkonov.

OČAMI ZAMESTNANCA: Je to o pokynoch, ktoré nám dá majster

V tomto článku vám priblížime prácu ďalšieho z našich zamestnancov, aby ste videli, o čom všetkom to je. Čo všetko zahŕňajú naše činnosti a že ich realizujú ľudia, ktorí si prácu vážia, pretože dostali možnosť byť zamestnaní, učiť sa novým veciam, byť súčasťou kolektívu. A hlavne, uvedomovať si svoju hodnotu, pretože keď človek nerobí nič, upadá na duchu. A keď pracuje, tak je to o učení sa, o napredovaní, o mnohých úspechoch, ale aj o omyloch, chybách a odhalení silných a slabých stránok jednotlivca. Našťastie u nás nikto nepracuje ako jednotlivec a v skupinách to všetko ide ľahšie, pretože sa zamestnanci môžu učiť jeden od druhého. A podržať sa navzájom.

Dnes sa pozrieme na našu stálicu Milana Pokutu a ako vníma prácu v Mepose on. Mnohí ho určite poznáte ako pracovitého a veselého človeka. A Milan taký naozaj je.

Milan, ako dlho už pracuješ v Mepose a na akú prácu ťa prijímali?

V Mepose som už od roku 2019 a prijímali ma na starostlivosť o zeleň. Predtým som bol na úrade práce, cez ktorý som sa do práce dostal.

Kedy začína tvoj pracovný deň a čo všetko robíš?

Tak, na 7:00 treba prísť do práce a čaká sa na majstra. Ten každý deň všetkým partiám rozdelí práce podľa pokynov. Podľa toho rozveziem všetkých robotníkov na svoje miesta – cez leto je to kosenie, strihanie živých plotov, rezanie stromov, starostlivosť o zeleň. V zime je to hlavne zimná údržba. Ale priebežne sa to môže počas dňa meniť, keď majster zavolá, že treba urobiť niečo iné, alebo niečo navyše. Základ je však plán ktorý dostanem. Napríklad, keď partia kosí, ja po nich zbieram trávu a odvážam ju. V tieto dni sa čistia aj krajnice a ja tie kopy zbieram, nakladám a odvážam preč. V zime prichádzam do práce o niečo skôr, aby som skontroloval a naštartoval auto. No a na konci zmeny opäť pozbieram robotníkov a doveziem ich na firmu.

Ako je to s tým častokrát kritizovaným kosením a zimnou údržbou?

Je to o pokynoch, ktoré nám dá majster a ten ich tiež od niekoho dostane. Ľudia si neuvedomujú, že nie všetko máme na starosti my a že aj tá technika sa občas pokazí alebo potrebuje vychladnúť. Nie je napríklad možné, aby šiel krovinorez vkuse 8 hodín, alebo aby ho niekto vkuse držal 8 hodín v ruke. No a taktiež máme nárok na obed a na pauzu. A častokrát nám dávajú za vinu to, čo urobila alebo neurobila iná firma. Ale ono je to tak, ináč to vidíte, keď s tým každý deň robíte a prichádzate s tým pravidelne do styku a ináč to vidia ľudia, ktorí idú iba okolo v nejakú konkrétnu chvíľu.

Ako sa k vám chovajú okoloidúci, keď vás vidia?

Vieš jak to chodí, vždy sú nejaké pripomienky, že prečo robíme toto a nerobíme tamto. Prečo sme tu a nie tam. Lenže ja už za tú dobu s ľuďmi viem rozprávať, takže to prebehne v pohode. My sme iba robotníci a robíme to, čo nám je povedané. Svoje úlohy si splníme a pracovný deň môže skončiť. Kolektív sme dobrý a týmto chlapov pozdravujem. 

Tak, ďakujem aj Milanovi za rozhovor. Odpovede sme obsahovo napísali tak, ako sme sa rozprávali. A keďže sa s Milanom poznáme dlhé roky, tak bolo aj veľa smiechu a vecí, ktoré sa do tohto príspevku nehodia. Viete ako to chodí, keď sa rozprávate na kamarátskej úrovni a Milan bol ešte vyplašený z toho, čo všetko sa ho budeme pýtať. Nakoniec to prežil a text sme zoštylizovali tak, aby bol zrozumiteľný bežnému čitateľovi. Snáď sme vám aj týmto článkom priblížili prácu v mestskom podniku služieb.

OČAMI ZAMESTNANCA: Komentáre občas zamrzia, no aj my máme nárok na pauzu

Ako sme už niekoľkokrát spomínali, každú prácu niekto musí robiť a každá si preto zaslúži rešpekt. Ak dokážete byť úctiví k ľuďom v oblekoch, tak by ste mali prejaviť úctu aj tým, ktorí sa každé ráno obliekajú do montérok či iného pracovného odevu. Nebyť k nim pohŕdaví, povýšeneckí ani sa im nevysmievať. Viete, ono jedno s druhým súvisí. Či máte v ruke kufrík s miliónovými zmluvami a na kravate zlatú sponu, alebo metlu, lopatu, reflexnú vestu. Či jazdíte na služobnom mercedese, alebo na traktore, dodávke, smetiarskom aute. Či sedíte v kancelárii, alebo v bagri, kamióne, dielni.

V tomto článku vám priblížime prácu ľudí, ktorí sú u nás zamestnaní. Prácu, ktorú niekto vykonáva reálne, bez umelej inteligencie, zlepšovákov, robotov. Pracú, ktorú vykonáva živý človek z mäsa a kostí, nie naprogramovaná mašina. A ako zamestnávateľ sme na našich pracovníkov hrdí, pretože na nich to všetko stojí. Vďaka nim firma napreduje a rozrastá sa aj o nové pracovné miesta, aj o nové stroje a techniku.

Vyspovedali sme pani Martinu Paračkovú

Pani Paračková, odkedy pracujete v mestskom podniku služieb?

V Mepose pracujem od 27. júla. Najprv ma prijali na hrabanie trávy, potom na čistenie mesta. Predtým som bola na úrade práce, takže som za túto možnosť vďačná.

Ako začína váš pracovný deň a ako prebieha?

Do práce prichádzam o 6:30. Majster nám rozdelí prácu a o 7.05 sa začína robiť. Vezmeme si pracovné pomôcky a ideme na svoje rajóny. My máme na starosti námestie, sídliská nie. Na rajónoch sme štyri ženy a každá má ten svoj. Prácu končíme o 15:30, dovtedy sme celý čas na námestí. Zametanie, čistenie, zbieranie odpadkov. Víkendy vysypávanie malých košov. Služba vždy vyjde na nejakú dvojicu aj na sobotu a teda aj mne. Z malých košov vysypávame do väčších. Cez víkend je pochopiteľne najviac bordelu a preplnených košov, najviac pri pizzerii.

Odpadu je asi veľa. Či je to týždeň, alebo víkend.

Áno, je to o ľuďoch. Najviac je špakov, obalov od jedla, krabíc, tácok a tých malých sklenených fľaštičiek od alkoholu. Najviac tohto odpadu je keď sú podpory. Našťastie plechovky a fľaše sa už zbierajú. Čo je smutné, tak z kríkov častokrát vyberáme aj jedlo.

Aký ste kolektív, ste spokojná? A ako sa k vám chovajú okoloidúci?

Hej, sme dobrý kolektív. A ľudia sa k nám správajú dobre. Neviem o žiadnom konflikte ani zlej skúsenosti. Osobne vám nikto nepovie nič, preto mrzí, keď o vás píšu nepekne na internete a ani sa nepoznáte. A častokrát si vás pletú napríklad s VPP. No nie všetko čo je v reflexnej veste, je Mepos. Pritom, aj my máme nárok na pauzu a oddych. Sme ľudia. S prácou som však spokojná a poviem asi aj za kolegyne, že sme za prácu vďačné. Každý deň vieme čo máme robiť, jednajú s nami trpezlivo a čo zlepšiť, čo sa týka nášho zaradenia? Asi nič. Aspoň zatiaľ. 

Ďakujeme za rozhovor. Snáď sme vám aspoň trocha priblížili, že toto všetko je o ľuďoch. O obyčajných ľuďoch, ktorí živia rodiny a sú radi za príležitosť. Mnohí sú zo znevýhodnených skupín a nevedia si prácu nájsť. Preto je fajn môcť sa realizovať, získavať skúsenosti, učiť sa niečo nové a byť súčasťou nejakého kolektívu. A nezaslúžia si nepekné komentáre, nadávky, výsmech ani rasistické narážky.

Zhodnotenie poskytnutých pracovných príležitostí v mestskom podniku služieb k 2. januáru 2024

K začiatku tohto roka sme mali celkovo 76 zamestnancov, z toho 41 znevýhodnené osoby, čo predstavuje 54%. A sme radi, že môžeme dávať prácu aj týmto ľuďom, pretože inde by možno takúto šancu nedostali. Medzi nami je 17 zdravotne znevýhodnených osôb, 24 značne znevýhodnených a 21 mentorov. Vo firme však máme aj skúsených remeselníkov a majstrov, takže je to aj o odbornej práci. A samozrejme, tak ako v každej firme, tak aj v tej našej sa pasujeme s mnohými ľudskými vlastnosťami, ktoré sú dobré aj zlé. Tak ako všade. Je to teda o mnohých zvládnutých výzvach, usilovnosti, pracovitosti, zodpovednosti a spoľahlivosti, no aj o občasných problémoch a náladách, pretože ľudský faktor a stroj sú dve rozdielne veci.

Každopádne pracujeme na sebe každým dňom a nie je to iba o partiách chlapov v dielni, v autách či pri obsluhe strojov, ani o pracovníkoch, ktorí ručne čistia mesto a zbierajú odpadky. Mnohých zamestnancov nevidíte, pretože niekto sa musí venovať aj skladovému hospodárstvu, spracovaniu projektov, plánovaniu, nahadzovaniu dát do systému, administratíve či tvorbe miezd. A je fajn, že ako firma sa rozrastáme aj čo sa týka ľudských zdrojov, aj čo sa týka investícií do techniky či vozidiel, ktoré ostávajú majetkom mesta. Firma sa postupne buduje a je povzbudzujúce spomenúť si, ako a s čím sme začínali a ako sme na tom teraz. Máme stredisko čistoty a zelene, stredisko stavebných činností, kompostáreň, práčovňu, stálu informačnú službu v priemyselnom parku, robíme rozvoz stravy dôchodcom a upratujeme centrálnu mestskú zónu.

Ako firma podporujeme aj mnohé projekty. Nie je to ani z ďaleka iba o športe, ale aj o všelijakých občianskych aktivitách a činnostiach občianskych združení či ľuďoch so zaujímavými myšlienkami a nápadmi. Pomáhame pri realizácií občianskych projektov Dobrá vec, podporujeme kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, výstavy, školské aktivity, charitatívne a dobročinné akcie a vždy si adoptujeme aj nejaké zvieratko v novoveskej ZOO.

Popri našej práci sme taktiež urobili veľa nadštandardnej práce či pomoci obyvateľom, ktorí sa na nás obracajú. Pretože chceme byť nápomocní. Aj do budúcna pripravujeme ďalšie komunálne projekty a budeme radi, keď v dobrej komunikácii a spolupráci s občanmi.

SEPAROVANIE ODPADU: Malé kroky k veľkému prínosu pre náš domov

V dnešnom hektickom svete môže byť jednoduché prehliadať každodenné úkony, ktoré majú potenciál zmeniť náš svet. Jedným z týchto skromných, no významných krokov je separovanie odpadu. Často je považované za rutinnú povinnosť, no toto jednoduché rozhodnutie môže mať obrovský vplyv na našu planétu.

Výzva moderného sveta

S nárastom spotreby a produkcie odpadu je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby sme zmenili svoj pohľad na odpadové produkty. Separovaním odpadu sa posúvame smerom k udržateľnejšiemu spôsobu života.

Recyklácia ako kľúčový prvok

Separovať odpad znamená umožniť týmto materiálom nový život. Plasty, papier, sklo – každý z týchto materiálov môže byť opätovne využitý. Recyklácia nie je len trendy pojmom, je to nevyhnutnosť, ak chceme chrániť náš prírodný svet pre budúce generácie.

Šetríme prírodu

Vyhnúť sa skládkam a znížiť emisie skleníkových plynov sú dva bonusy separovania odpadu. Keď sa odpad správne separuje, menej ho končí na skládke, čím sa zníži negatívny vplyv na životné prostredie. Každý plast odložený do správneho kontajnera, každá triedená plechovka – to všetko znamená menej odpadu, ktorý sa musí likvidovať.

Zodpovednosť voči budúcim generáciám

Odpad, ktorý dnes separujeme a recyklujeme, je investíciou do lepšej budúcnosti pre naše deti a vnúčatá. Zanechávame im nielen zdravšiu planétu, ale aj dôležitú životnú filozofiu – starostlivosť o prírodu, ktorú môžu prenášať ďalej.

Ako začať?

Separovanie odpadu nie je raketová veda. Málokto by popieral jeho dôležitosť, ale iba málo ľudí pristúpi k činu. Začnite tým, že si doma vytvoríte jednoduchý systém na triedenie odpadu. Označte si kontajnery na plasty, papier, sklo a iný odpad a podporujte členov svojej domácnosti, aby sa pridali k tomuto jednoduchému, no významnému úsiliu.

Záver: Malý krok s veľkým významom

Separovanie odpadu nie je len o triedení odpadu. Je to záväzok voči nášmu domovu, ktorý má široký vplyv na svet, v ktorom žijeme. Každý správne separovaný kus odpadu je krokom smerom k udržateľnejšiemu životnému štýlu. Pamätajme si, že malý krok, akým je správne triedenie odpadu, môže mať veľký prínos pre náš domov – planétu Zem. Nad správnym separovaním odpadu by sme nemali len mávnuť rukou – je to krok k udržateľnejšiemu svetu. Každá triedená fľaška či papier, ktorý náš odpadkový kôš opustí, prispieva k ochrane životného prostredia a znižuje zaťaženie skládok. Separovaním odpadu dávame odpadom druhú šancu a podporujeme recykláciu.

Pamätajme, že naša planéta je jediný domov, ktorý máme, a starostlivosť oň je v našich rukách.

ĎAKUJEME VŠETKÝM: KAŽDÁ PRÁCA SI ZASLÚŽI REŠPEKT A UZNANIE

Častokrát je počuť všelijaké názory na rôzne druhy prác. Niektoré práce sú verejne považované za prestížne, zatiaľ čo iné môžu byť brané za menej hodnotné. No je dôležité si uvedomiť, že každá práca má svoju hodnotu a význam. Každé pracovné zaradenie a každé remeslo.

Bez ohľadu na to, či niekto pracuje v kancelárii, na stavbe, v službách alebo v inom odvetví, každá práca prispieva k správnemu fungovaniu spoločnosti. Je to ako skladačka, kde každý kúsok má svoje miesto a je nevyhnutný pre celkový obraz.

Nemali by sme hodnotiť význam práce len podľa spoločenských štandardov. Často sa stretávame s ľuďmi, ktorí vykonávajú práce, ktoré sú menej viditeľné, ale ktoré sú rovnako dôležité. Bez upratovačiek, čašníkov, sanitárov a mnohých ďalších by naša spoločnosť ťažko fungovala.

Preto je dôležité uvedomiť si, že každý prispieva k celku a mali by sme si vážiť rôznorodosť a hodnotu rôznych druhov práce. Nikto by sa nemal hanbiť za to, čo robí. Každá práca je príležitosťou pre ľudí preukázať svoje schopnosti a prispieť k spoločnému dobru.

V konečnom dôsledku by sme mali oceniť snahu, odhodlanie a príspevok každého jednotlivca bez ohľadu na povahu ich práce. Je to jediný spôsob, ako vytvoriť spoločnosť, kde každý môže byť hrdý na to, čo robí.

Ďakujeme našim zamestnancom za ochotu pracovať a zaradiť sa do kolektívu. Že sa neostali ľutovať ako súčasť znevýhodnených skupín, ale že o prácu požiadali a preukázali učenlivosť, spoľahlivosť, pracovitosť a chuť napredovať. Aj keď chyby budú vždy. Ale kto nechybuje? Každopádne, zaslúžia si rešpekt a slušné jednanie aj od občanov. Či už je to hrabač lístia, chlap v aute na odvoz odpadu, pracovníčka práčovne a čistiarne, človek s kosačkou, pluhom, metlou, štetcom, kladivom, zváračkou… .