MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

K ZIMNEJ ÚDRŽBE CHODNÍKOV V MESTE

Radi by sme sa poďakovali našim zamestnancom aj za zimnú údržbu, pretože si nezaslúžia nadávky a zlostné prejavy na ich adresu od občanov. To oni makali vo dne aj v noci, či už šlo o strojové a ručné čistenie. Naši zamestnanci sa nevyhovárajú, napriek tomu, že mnohí z nich sú znevýhodnenými osobami. Sú pracovití, usilovní a hrdí na to, že majú prácu. Zaslúžia si rešpekt, uznanie a poďakovanie. Zároveň ďakujeme všetkým občanom za trpezlivosť, pochopenie, slušné prejavy a podnety bez jedu a zloby. Mnohé človek pochopí až vtedy, keď nazrie pod oponu, do zákulisia, keď sám začne vykonávať tieto činnosti alebo keď ich robí niekto z jeho blízkych. Že to nie je o filmových hrdinoch so superschopnosťami, ale práca obyčajných ľudí, ktorí však nesedia doma, neľutujú sa, ale pracujú a častokrát robia činnosti, ktoré by mnohí iní robiť nechceli.

MEPOS, ktorý je zároveň sociálnym podnikom, je o ľuďoch. O zamestnancoch. A to, že sa jedná o mestský podnik neznamená, že ľudia majú právo nás iba tak urážať, zhadzovať a nadávať nám. Nie je totiž v nikoho záujme robiť niečo zle a nekvalitne. Pracujeme najlepšie ako vieme a veríme, že to bude stále lepšie a lepšie.

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

ZHRNUTIE MINULÉHO ROKA V MEPOSE

Aj my sme sa obzreli za rokom 2022. Čomu všetkému sme sa venovali, čoho sa zúčastnili a koľko práce po nás ostalo. A za to patrí veľká vďaka všetkým našim zamestnancom. A samozrejme vďačíme aj za príležitosti realizovať sa. Či už pre mesto alebo pre občanov. Zároveň si uvedomujeme, že nie sme dokonalí a máme neustále čo zlepšovať. Ďakujeme za vašu trpezlivosť a slušné jednanie.

V sezóne sme sa venovali koseniu nám zverených úsekov, hrabaniu lístia, osadzovaniu a oprave lavičiek, revitalizácii športovísk, osádzaniu basketbalových košov a futbalových brán na sídliskách, údržbe verejnej zelene, živých plotov, mestských objektov, čisteniu verejných priestranstiev. Na námestí ste nás mohli vidieť aj pri regenerácii námestia a chodníkov.

V zime sme sa podieľali na zimnej údržbe, ručnom aj strojovom čistení chodníkov, montovali aj demontovali sme vianočný stromček, výzdobu, aj drevený Betlehém pri Levočskej bráne. Taktiež sme rozvážali posypovú soľ, pomáhali pri organizácii Vianočného trhu a po Vianociach sme zbierali vianočné stromčeky.

V rámci našich možností sme pomáhali pri rôznych podujatiach – Dni mesta, Okolo Slovenska, Trh remesiel, Živé sochy, Hutňanska šelma, Mesto plné detí, Spiš rock fest, Vianočný trh, Spišský trh, či už to boli prípravné a pomocné práce, čistenie, zabezpečenie dočasného dopravného značenia alebo uzávery komunikácií.

Po celom meste sme v prípade potreby opravovali dopravné značenia alebo osádzali nové zvislé dopravné značenie. Samozrejme, k našej činnosti patrí aj zber a zhodnotenie BIO odpadu, odvoz odpadu či vyprázdňovanie kontajnerov. A umiestňovali sme tabule na volebné plagáty. Voľby totiž neodmysliteľne patria k životu v každom meste.

V minulom roku postihol náš Domov dôchodcov požiar a bolo treba čo najskôr tieto priestory zrekonštruovať. Pomohli sme s výspravkou stien, maľovaním, nátermi vnútorných priestorov; taktiež aj s inými opravami.

K našej práci patrí aj starostlivosť o cintoríny. Či už ide o čistenie cintorínov alebo o iné práce. Na novom cintoríne sme realizovali chodník a venovali sa opravám vnútorného oplotenia cintorína.

Aj v roku 2022 sme sa vykonávali drobné stavebné činnosti. Opravu schodov v záhradkárskej osade pod letiskom, stavebné úpravy v areáli ZOO, rekonštrukcu rozvodov, opravu a bezbariérovu úpravu chodníkov na Duklianskej a Zámočníckej ulici, opravu stropu v priemyselnom parku, priestorov Mestského úradu či havarijného stavu kanalizácie v Novoveskej Hute.

Súčasťou prác v minulom roku boli aj detské ihriská. Práce na príprave ihriska Hájik, výstavba detského ihriska Rodinka na sídlisku Mier a prípravné práce pre osadenie kamier pri ihrisku.

Možno ste taktiež postrehli, že sme získali práčovňu a čistiareň. A tak sa venujeme aj tejto činnosti. Samozrejme sme priložili ruky aj k mnohým ďalším drobným prácam a aktivitám, napríklad pri pomoci s realizáciou projektov Dobrá vec, praniu a žehleniu pre Dom humanity, demontáži nelegálnej rampy na Vyšnom Hámri, prevozu nábytku do Klubu dôchodcov, Covid testovaniu zamestnancov, prácam pri humanitárnej pomoci a činnostiam spojeným s podnetmi obyvateľov.

Aj v tomto roku pokračujeme ďalej a budeme sa snažiť byť stále lepší, odstraňovať chyby a nedostatky, aby sme boli všetci na mestský a zároveň sociálny podnik hrdí.

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB AKO VÝZNAMNÝ PRÍNOS PRE MESTO A OBČANOV

Mestský podnik služieb dnes zamestnáva viac než 70 ľudí. Je preto významným prínosom pre mesto a jeho občanov, nakoľko ako sociálny podnik zamestnáva aj dlhodobo nezamestnaných a ľudí so zdravotným obmedzením.

Mepos má aktuálne štyri prevádzky

 • Prvá zabezpečuje verejno-prospešné služby, ako je čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, kosenie trávnatých plôch, orezy a výruby stromov, záhradnícke práce, hrabanie a odvoz lístia, technické zabezpečenie kultúrnych podujatí, rozvoz obedov pre dôchodcov a odvoz odpadu pre fyzické osoby.
 • Druhá prevádzka je zameraná na stavebnú činnosť. Rekonštrukcie chodníkov, rekonštrukcie interiérov a exteriérov mestských ale aj súkromných budov, oprava a údržba detských ihrísk, športovísk, lavičiek, smetných košov, zábradlí, autobusových zastávok a taktiež zabezpečenie zimnej údržby chodníkov.
 • Tretia prevádzka zabezpečuje chod kompostárne, zber a zhodnotenie zeleného aj kuchynského a reštauračného odpadu v rámci regiónu.
 • Štvrtou, najnovšou časťou Meposu, je práčovňa a čistiareň, ktorá prechádza modernizáciou a denne v nej vyperieme cez 1,2 tony bielizne.

 

Výhodou mestského podniku je znížená sadzba DPH 10% pre subjekty verejnej správy. Tak môžeme poskytnúť pre obce, mestá, rôzne úrady a aj pre fyzické osoby nižšie ceny. V minulom roku presiahli výnosy spoločnosti hranicu 2 milióny eur. Naše služby sa budú aj naďalej rozširovať a mesto si tak môže zabezpečiť externé služby vlastnými kapacitami, čím ušetrí nemalé prostriedky.

ROZŠIRUJEME NAŠE SLUŽBY: Získali sme práčovňu a čistiareň

Využili sme skvelú príležitosť expandovať do ďalšieho odvetvia. Keď sa už staráme o čistenie mesta, prečo sa nepostarať aj o čistotu textílií? Navyše, MEPOS neustále zveľaďujeme a rozširujeme, aby sme občanom mohli poskytovať viac služieb. S tým je spojené aj vytváranie a udržiavanie pracovných miest. Sme radi, že vám môžeme odprezentovať  PRÁČOVŇU A ČISTIAREŇ MEPOS SNV, v ktorej ponúkame firmám a širokej verejnosti pranie a čistenie odevov, bielizne, bytového textilu a taktiež profesionálne žehlenie.

V čase od 6:00 do 16:30 sme pre vás k dispozícii na adrese Jánskeho 1 /za tenisovým areálom, vedľa Nemocnice s poliklinikou/. Profesionálne vyčistíme váš oblek, kabát, šaty, košeľu, nohavice… . Vyžehlíme posteľnú bielizeň. Kvalitu zaručujeme profesionálnymi postupmi a vybavením, pretože spolu s časovou flexibilitou je to to najdôležitejšie pre spokojnosť zákazníka.

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:

0905 277 382, 0940 603 766

alebo e-mailom: pracovna@mepos.sk

Zabezpečíme ekologické čistenie a pranie, čím zároveň predĺžime životnosť vašich textílii.

Takže ak vlastníte chatu, penzión alebo hotel, prevádzkujete wellness alebo fitness centrum, zabezpečujete cateringové služby alebo vlastníte reštauráciu, radi sa staneme vašim spoľahlivým partnerom pre starostlivosť o vašu bielizeň.

 • Pranie nemocničnej bielizne
 • Pranie a žehlenie hotelovej a gastro bielizne
 • Pranie a žehlenie pre wellness a spa
 • Pranie a žehlenie reštauračného textilu
 • Pranie a žehlenie tvarovanej bielizne
 • Pranie a čistenie pracovných odevov

 

A aby sme nezabudli, našou prednosťou je individuálny prístup k zákazníkovi. Vaša bielizeň je praná samostatne a pred samotným praním, počas žehlenia a taktiež pri balení prechádza kontrolami kvality. Našim klientom ponúkame taktiež službu odvozu a dovozu čistej bielizne.

 

PRÁČOVŇA A ČISTIAREŇ

MEPOS SNV: Výsledky hospodárenia v roku 2021

Rok 2021 bol pre spoločnosť MEPOS SNV druhým celým ukončeným rokom. Aj v tomto roku sme vykonávali verejno-prospešné služby, ako čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, opravy mestského mobiliáru, opravy detských ihrísk a dopravných značení, rozvoz obedov pre dôchodcov, zimnú údržbu chodníkov.

Vykonávali sme však aj stavebnú činnosť, súčasťou ktorej boli opravy chodníkov, schodov, parkovísk, výroba zastávok, výkopové práce, maliarske práce, opravy sociálnych zariadení v školách a škôlkach.

Aj v roku 2021 bolo súčasťou našich služieb testovanie v mobilnom odbernom mieste na ochorenie COVID_19. Počas celoplošných testovaní sme zabezpečovali testovanie obyvateľov pre 26 okolitých obcí.

Od 1. mája 2021 sme vzali do prenájmu kompostáreň a vykonávame zber zeleného BIO odpadu pre mestá Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Dobšiná a ďalšie obce združenia SEZO-SPIŠ. Po zakúpení potrebnej technológie a zabezpečení potrebných povolení sme v júli spustili zber a zhodnotenie kuchynského BIO odpadu pre mesto Spišská Nová Ves a ďalšie právnické subjekty.

Celkové výnosy spoločnosti za rok 2021 boli 2 066 288,88 €

(1 445 819,17 € za služby, 454 802,64 € za testovanie, 164 393,88 € boli príspevky z úradu práce) Z toho tvorili výnosy z mesta Spišská Nová Ves 65% podiel.

Celkové náklady spoločnosti boli 1 973 073,07 €. Z toho najväčšia časť 954 613,80 € boli osobné náklady zamestnancov.

V roku 2021 bol obstaraný investičný majetok v hodnote 299 233,85 €. Spôsob financovania bol úver, vlastné zdroje, ako aj peňažné prostriedky z uplatnenej daňovej úľavy. Spoločnosť má aktuálne vo vlastníctve 10 vozidiel a jedno pásové rýpadlo a ďalších 11 vozidiel v nájme.

V roku 2021 sme zakúpili pre mesto nové 3D prvky vianočnej výzdoby a podporili sme aj šport. Mestu SNV sme v roku 2021 vyplatili na základe nájomných a kúpnych zmlúv sumu 84 446 €.

Spoločnosť MEPOS SNV ukončila rok 2021 so ziskom v hodnote 93 215,81 €.

Počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 57 osôb.

AJ TAKÝTO BOL POSLEDNÝ ŠTVRŤROK S MEPOSOM

Rok 2021 s MEPOSom sa končí a s novým rokom začína ďalšia etapa. Práca pre mesto a pre občanov, k tomu cenové a daňové výhody, zveľaďovanie majetku a nákupy ďalšej techniky.  Činností nám stále pribúda, čím môžeme mestský podnik ďalej rozvíjať a dávať ľuďom prácu. Aj počas tohto roka sme sa snažili zlepšovať a zdokonaľovať, čo mnoho ľudí ocenilo. Naopak nás mrzí, ak niekto spokojný nebol. Priznávame si aj chyby či nedostatky, no sme tiež iba ľudia a nie všetko je v našom pláne či kompetencií. A často si to odnesieme aj za niekoho iného. No za každú konkrétnu oblasť, za každú konkrétnu prácu, úkon či rozpis niekto zodpovedá. Každý má nastavené rozmedzie pôsobnosti a zodpovedá iba za to, čo mu je zverené. Ako napríklad – keď kosíme, tak nie sme jediní, kto má na starosti kosenie v meste. Máme svoje konkrétne stanovené územia. To platí aj o zimnej údržbe či o opravách chodníkov.

Sme však radi, že keď sa pozrieme späť za svojimi činnosťami, tak je vidieť mnoho výsledkov, či už pri rôznych opravách, údržbách, rekonštrukciách, alebo v súvislosti s pomocou občanom, inštitúciám či pri sponzorovaní myšlienok, ktoré stoja za to.

Posnažíme sa, aby sme v tom ďalšom roku boli lepší, než v tom uplynulom a občanom ďakujeme za každú slušnú spätnú väzbu, upozornenie, dotaz či diskusiu.

 

 

 • kosenie trávnatých porastov
 • oprava a údržba lavičiek
 • ručné čistenie verejných priestranstiev
 • vyprázdňovanie smetných nádob
 • čistenie v mestskom útulku
 • služby spojené s projektom Dobrá vec
 • dodávka a montáž mantinelov s príslušenstvom na tréningovú ľadovú plochu
 • vyprázdňovanie nádob BRKO, zhodnotenie BIO odpadu
 • rekonštrukcie rozvodov, stavebné úpravy
 • opravy chodníkov
 • rekonštrukcia schodov k 700ročnici
 • bezbariérové úpravy chodníkov
 • čistenie detských ihrísk a údržba mestských objektov
 • demontáž a oprava autobusovej zastávky
 • zimná údržba a čistenie
 • hrabanie lístia
 • zváračské práce
 • testovanie na Covid 19
 • inštalácia dreveného Betlehemu a vianočnej výzdoby
 • čistenie a údržba hrobov
 • maliarske práce a opravy v Klube dôchodcov
 • maliarske práce v budove Reduty
 • vypratávanie holubieho trusu v Redute

 

 

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA ŠKOLSKEJ ULICI

Snažíme sa naše mesto postupne skrášľovať, čo sa týka aj opráv chodníkov. Dnes sme začali s rekonštrukciou chodníka na Školskej ulici, popri gymnáziu až po podjazd. S tým súvisia aj obmedzenia pre chodcov. Oprava bude prebiehať do 31. augusta 2021.

Žiadame občanov o trpezlivosť a aby v tomto období rekonštrukcie využívali chodník na druhej strane cesty. Za pochopenie vopred ďakujeme.

TAKÝ BOL PRVÝ POLROK 2021 S MEPOSOM

Máme za sebou prvý polrok 2021 s mestským podnikom služieb Mepos. Pomáhame mesto skrášľovať, opravovať, budovať a dávame prácu aj znevýhodneným skupinám ľudí. Stále sa učíme a zisťujeme, čo by sa dalo urobiť lepšie, pretože ani my sme učení z neba nespadli.  Trpezlivo sa snažíme plniť svoje ciele a máme jasnú víziu do budúcnosti. Mnohokrát nám je zo strany obyvateľov krivdené, často dosť hrubým spôsobom, no sme tiež iba ľudia a naši pracovníci nie sú stroje. Na druhej strane nás veľmi teší spokojnosť všetkých tých, ktorým sme pomohli aj v rámci služieb občanom. Pretože sme tu aj pre vás a vážime si každé poďakovanie, každú pochvalu, každé povzbudenie. Dodáva nám to odhodlanie firmu budovať, rozširovať, zdokonaľovať a postupne sa rozrastá aj naše technické vybavenie, aby boli naše služby efektívnejšie. Zamestnancov Meposu máte možnosť vidieť každý deň pri nejakej práci a naše logo je dôležitou súčasťou mesta, na očiach obyvateľom aj návštevníkom. A aj keď nie sme dokonalí, tak sa pozeráme hlavne na to, koľko sme toho už urobili, koľko práce po nás vidieť a aké ciele dokážeme splniť. Taktiež, nie všetko je v našich kompetenciách a v našej náplni práce. Nie všetky údržby, opravy, rekonštrukcie, kosenia atď. robíme my.

Z činností v prvom polroku:

 • rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Hutníckej a Slovenskej ulici
 • úpravy a údržba zábradlí a mreží v Novoveskej Hute, úpravy MK štrkodrvou
 • kosenie trávnatých porastov a odvoz pokosenej trávy
 • zber a odvoz odpadu a bioodpadu
 • osádzanie lavičiek
 • opravy chodníkov
 • správa a údržba mestských objektov a rôzne opravy
 • opravy zvislého dopravného značenia
 • ručné čistenie verejných priestranstiev
 • čistenie kanalizačných vpustí
 • štrková oprava ciest v Prednej Hute
 • maľovanie a oprava podlahy na Štefánikovom námestí
 • služby počas celoplošného testovania
 • údržba šachový figúrok
 • oplotenie trhoviska
 • vývoz odpadu a opravy v mestskom útulku
 • odstránenie detského ihriska
 • oprava a montáž autobusovej zastávky
 • zimná a jarná údržba ciest
 • demontáž vianočnej výzdoby

Toto je ukážka našich činností, ktorých bolo samozrejme viac, podľa potrieb mesta a obyvateľov. Vykonávaním týchto prác ako mestský podnik, máme možnosť firmu zveľaďovať, nakupovať novú techniku a vozidlá, aby tých služieb mohlo byť viac. A samozrejme v prípade potreby aj pre občanov mesta.

Sledujte náš facebookový profil a budete mať prehľad o aktuálnych činnostiach Meposu.

NOVÝ PRÍRASTOK DO VOZOVÉHO PARKU MEPOS: Citroën Jumper valník

Náš vozový park sme rozšírili o takýto Citroën Jumper valník, trojstranný vyklápač.

Parametre:

2179 cm3

121 kw

7 miestný

Auto nám pomôže napríklad pri odvoze pokosenej trávy a lístia, ale aj na prepravu nadrozmerného odpadu v rámci služieb občanom.

Áno, aj o tom je Mepos. Časť zarobených peňazí investujeme späť do firmy a zveľaďujeme ju tak. Pre lepšie, krajšie a vybavenejšie mesto. Nakupovaním ďalšej techniky a vozidiel chceme byť pripravenejší, aby sme mohli poskytovať viac služieb. A to aj občanom mesta.

Z ČINNOSTÍ MEPOSU: Zamestnávanie znevýhodnených osôb

Jednou z činností spoločnosti MEPOS je plnenie sociálnych cieľov. Zamestnávame aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva a vytvárame pre nich prostredie pre získavanie pracovných zručností, za účelom ďalšieho pracovného zaradenia.

Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva 30% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov.

Aktuálne máme 46 zamestnancov, z toho 16 znevýhodnených osôb.

 • 8 značne znevýhodnených osôb
 • 1 ZO z dôvodu dosiahnutého nižšieho vzdelania
 • 7 ZO z dôvodu zdravotného postihnutia

Naši chlapi makajú a zaslúžia si uznanie a poďakovanie. Dostali príležitosť zapojiť sa do pracovného procesu a využili ju. Sú každý deň pri nejakých činnostiach a naša firma stojí na pracovníkoch – na ich úsilí a ochote niečomu sa priučiť.

Sú to však tiež iba ľudia. Ľudia, ktorí sa snažia zaradiť do kolektívu a niekam patriť. Ľudia, ktorých by možno inde nezamestnali. Ľudia, ktorí sa učia tímovej práci aj samostatnosti. Ľudia, vykonávajúci práce, ktoré by mnohí iní robiť nechceli. Ľudia zo znevýhodnených skupín.

Spolu s nimi pracujeme pre mesto a pre obyvateľov a máte nás možnosť vidieť dennodenne v práci. Chceme byť stále lepší, zdokonaľovať sa a zaslúžiť si viac chvály a uznania.

Zároveň sme si istí, že po mestskom podniku služieb už nejaké viditeľné výsledky ostávajú.