MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZŠIRUJEME NAŠE SLUŽBY: Získali sme práčovňu a čistiareň

Využili sme skvelú príležitosť expandovať do ďalšieho odvetvia. Keď sa už staráme o čistenie mesta, prečo sa nepostarať aj o čistotu textílií? Navyše, MEPOS neustále zveľaďujeme a rozširujeme, aby sme občanom mohli poskytovať viac služieb. S tým je spojené aj vytváranie a udržiavanie pracovných miest. Sme radi, že vám môžeme odprezentovať  PRÁČOVŇU A ČISTIAREŇ MEPOS SNV, v ktorej ponúkame firmám a širokej verejnosti pranie a čistenie odevov, bielizne, bytového textilu a taktiež profesionálne žehlenie.

V čase od 6:00 do 16:30 sme pre vás k dispozícii na adrese Jánskeho 1 /za tenisovým areálom, vedľa Nemocnice s poliklinikou/. Profesionálne vyčistíme váš oblek, kabát, šaty, košeľu, nohavice… . Vyžehlíme posteľnú bielizeň. Kvalitu zaručujeme profesionálnymi postupmi a vybavením, pretože spolu s časovou flexibilitou je to to najdôležitejšie pre spokojnosť zákazníka.

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:

0905 277 382, 0940 603 766

alebo e-mailom: pracovna@mepos.sk

Zabezpečíme ekologické čistenie a pranie, čím zároveň predĺžime životnosť vašich textílii.

Takže ak vlastníte chatu, penzión alebo hotel, prevádzkujete wellness alebo fitness centrum, zabezpečujete cateringové služby alebo vlastníte reštauráciu, radi sa staneme vašim spoľahlivým partnerom pre starostlivosť o vašu bielizeň.

 • Pranie nemocničnej bielizne
 • Pranie a žehlenie hotelovej a gastro bielizne
 • Pranie a žehlenie pre wellness a spa
 • Pranie a žehlenie reštauračného textilu
 • Pranie a žehlenie tvarovanej bielizne
 • Pranie a čistenie pracovných odevov

 

A aby sme nezabudli, našou prednosťou je individuálny prístup k zákazníkovi. Vaša bielizeň je praná samostatne a pred samotným praním, počas žehlenia a taktiež pri balení prechádza kontrolami kvality. Našim klientom ponúkame taktiež službu odvozu a dovozu čistej bielizne.

 

PRÁČOVŇA A ČISTIAREŇ

MEPOS SNV: Výsledky hospodárenia v roku 2021

Rok 2021 bol pre spoločnosť MEPOS SNV druhým celým ukončeným rokom. Aj v tomto roku sme vykonávali verejno-prospešné služby, ako čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, opravy mestského mobiliáru, opravy detských ihrísk a dopravných značení, rozvoz obedov pre dôchodcov, zimnú údržbu chodníkov.

Vykonávali sme však aj stavebnú činnosť, súčasťou ktorej boli opravy chodníkov, schodov, parkovísk, výroba zastávok, výkopové práce, maliarske práce, opravy sociálnych zariadení v školách a škôlkach.

Aj v roku 2021 bolo súčasťou našich služieb testovanie v mobilnom odbernom mieste na ochorenie COVID_19. Počas celoplošných testovaní sme zabezpečovali testovanie obyvateľov pre 26 okolitých obcí.

Od 1. mája 2021 sme vzali do prenájmu kompostáreň a vykonávame zber zeleného BIO odpadu pre mestá Spišská Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie, Dobšiná a ďalšie obce združenia SEZO-SPIŠ. Po zakúpení potrebnej technológie a zabezpečení potrebných povolení sme v júli spustili zber a zhodnotenie kuchynského BIO odpadu pre mesto Spišská Nová Ves a ďalšie právnické subjekty.

Celkové výnosy spoločnosti za rok 2021 boli 2 066 288,88 €

(1 445 819,17 € za služby, 454 802,64 € za testovanie, 164 393,88 € boli príspevky z úradu práce) Z toho tvorili výnosy z mesta Spišská Nová Ves 65% podiel.

Celkové náklady spoločnosti boli 1 973 073,07 €. Z toho najväčšia časť 954 613,80 € boli osobné náklady zamestnancov.

V roku 2021 bol obstaraný investičný majetok v hodnote 299 233,85 €. Spôsob financovania bol úver, vlastné zdroje, ako aj peňažné prostriedky z uplatnenej daňovej úľavy. Spoločnosť má aktuálne vo vlastníctve 10 vozidiel a jedno pásové rýpadlo a ďalších 11 vozidiel v nájme.

V roku 2021 sme zakúpili pre mesto nové 3D prvky vianočnej výzdoby a podporili sme aj šport. Mestu SNV sme v roku 2021 vyplatili na základe nájomných a kúpnych zmlúv sumu 84 446 €.

Spoločnosť MEPOS SNV ukončila rok 2021 so ziskom v hodnote 93 215,81 €.

Počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 57 osôb.

AJ TAKÝTO BOL POSLEDNÝ ŠTVRŤROK S MEPOSOM

Rok 2021 s MEPOSom sa končí a s novým rokom začína ďalšia etapa. Práca pre mesto a pre občanov, k tomu cenové a daňové výhody, zveľaďovanie majetku a nákupy ďalšej techniky.  Činností nám stále pribúda, čím môžeme mestský podnik ďalej rozvíjať a dávať ľuďom prácu. Aj počas tohto roka sme sa snažili zlepšovať a zdokonaľovať, čo mnoho ľudí ocenilo. Naopak nás mrzí, ak niekto spokojný nebol. Priznávame si aj chyby či nedostatky, no sme tiež iba ľudia a nie všetko je v našom pláne či kompetencií. A často si to odnesieme aj za niekoho iného. No za každú konkrétnu oblasť, za každú konkrétnu prácu, úkon či rozpis niekto zodpovedá. Každý má nastavené rozmedzie pôsobnosti a zodpovedá iba za to, čo mu je zverené. Ako napríklad – keď kosíme, tak nie sme jediní, kto má na starosti kosenie v meste. Máme svoje konkrétne stanovené územia. To platí aj o zimnej údržbe či o opravách chodníkov.

Sme však radi, že keď sa pozrieme späť za svojimi činnosťami, tak je vidieť mnoho výsledkov, či už pri rôznych opravách, údržbách, rekonštrukciách, alebo v súvislosti s pomocou občanom, inštitúciám či pri sponzorovaní myšlienok, ktoré stoja za to.

Posnažíme sa, aby sme v tom ďalšom roku boli lepší, než v tom uplynulom a občanom ďakujeme za každú slušnú spätnú väzbu, upozornenie, dotaz či diskusiu.

 

 

 • kosenie trávnatých porastov
 • oprava a údržba lavičiek
 • ručné čistenie verejných priestranstiev
 • vyprázdňovanie smetných nádob
 • čistenie v mestskom útulku
 • služby spojené s projektom Dobrá vec
 • dodávka a montáž mantinelov s príslušenstvom na tréningovú ľadovú plochu
 • vyprázdňovanie nádob BRKO, zhodnotenie BIO odpadu
 • rekonštrukcie rozvodov, stavebné úpravy
 • opravy chodníkov
 • rekonštrukcia schodov k 700ročnici
 • bezbariérové úpravy chodníkov
 • čistenie detských ihrísk a údržba mestských objektov
 • demontáž a oprava autobusovej zastávky
 • zimná údržba a čistenie
 • hrabanie lístia
 • zváračské práce
 • testovanie na Covid 19
 • inštalácia dreveného Betlehemu a vianočnej výzdoby
 • čistenie a údržba hrobov
 • maliarske práce a opravy v Klube dôchodcov
 • maliarske práce v budove Reduty
 • vypratávanie holubieho trusu v Redute

 

 

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA NA ŠKOLSKEJ ULICI

Snažíme sa naše mesto postupne skrášľovať, čo sa týka aj opráv chodníkov. Dnes sme začali s rekonštrukciou chodníka na Školskej ulici, popri gymnáziu až po podjazd. S tým súvisia aj obmedzenia pre chodcov. Oprava bude prebiehať do 31. augusta 2021.

Žiadame občanov o trpezlivosť a aby v tomto období rekonštrukcie využívali chodník na druhej strane cesty. Za pochopenie vopred ďakujeme.

TAKÝ BOL PRVÝ POLROK 2021 S MEPOSOM

Máme za sebou prvý polrok 2021 s mestským podnikom služieb Mepos. Pomáhame mesto skrášľovať, opravovať, budovať a dávame prácu aj znevýhodneným skupinám ľudí. Stále sa učíme a zisťujeme, čo by sa dalo urobiť lepšie, pretože ani my sme učení z neba nespadli.  Trpezlivo sa snažíme plniť svoje ciele a máme jasnú víziu do budúcnosti. Mnohokrát nám je zo strany obyvateľov krivdené, často dosť hrubým spôsobom, no sme tiež iba ľudia a naši pracovníci nie sú stroje. Na druhej strane nás veľmi teší spokojnosť všetkých tých, ktorým sme pomohli aj v rámci služieb občanom. Pretože sme tu aj pre vás a vážime si každé poďakovanie, každú pochvalu, každé povzbudenie. Dodáva nám to odhodlanie firmu budovať, rozširovať, zdokonaľovať a postupne sa rozrastá aj naše technické vybavenie, aby boli naše služby efektívnejšie. Zamestnancov Meposu máte možnosť vidieť každý deň pri nejakej práci a naše logo je dôležitou súčasťou mesta, na očiach obyvateľom aj návštevníkom. A aj keď nie sme dokonalí, tak sa pozeráme hlavne na to, koľko sme toho už urobili, koľko práce po nás vidieť a aké ciele dokážeme splniť. Taktiež, nie všetko je v našich kompetenciách a v našej náplni práce. Nie všetky údržby, opravy, rekonštrukcie, kosenia atď. robíme my.

Z činností v prvom polroku:

 • rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníkov na Hutníckej a Slovenskej ulici
 • úpravy a údržba zábradlí a mreží v Novoveskej Hute, úpravy MK štrkodrvou
 • kosenie trávnatých porastov a odvoz pokosenej trávy
 • zber a odvoz odpadu a bioodpadu
 • osádzanie lavičiek
 • opravy chodníkov
 • správa a údržba mestských objektov a rôzne opravy
 • opravy zvislého dopravného značenia
 • ručné čistenie verejných priestranstiev
 • čistenie kanalizačných vpustí
 • štrková oprava ciest v Prednej Hute
 • maľovanie a oprava podlahy na Štefánikovom námestí
 • služby počas celoplošného testovania
 • údržba šachový figúrok
 • oplotenie trhoviska
 • vývoz odpadu a opravy v mestskom útulku
 • odstránenie detského ihriska
 • oprava a montáž autobusovej zastávky
 • zimná a jarná údržba ciest
 • demontáž vianočnej výzdoby

Toto je ukážka našich činností, ktorých bolo samozrejme viac, podľa potrieb mesta a obyvateľov. Vykonávaním týchto prác ako mestský podnik, máme možnosť firmu zveľaďovať, nakupovať novú techniku a vozidlá, aby tých služieb mohlo byť viac. A samozrejme v prípade potreby aj pre občanov mesta.

Sledujte náš facebookový profil a budete mať prehľad o aktuálnych činnostiach Meposu.

NOVÝ PRÍRASTOK DO VOZOVÉHO PARKU MEPOS: Citroën Jumper valník

Náš vozový park sme rozšírili o takýto Citroën Jumper valník, trojstranný vyklápač.

Parametre:

2179 cm3

121 kw

7 miestný

Auto nám pomôže napríklad pri odvoze pokosenej trávy a lístia, ale aj na prepravu nadrozmerného odpadu v rámci služieb občanom.

Áno, aj o tom je Mepos. Časť zarobených peňazí investujeme späť do firmy a zveľaďujeme ju tak. Pre lepšie, krajšie a vybavenejšie mesto. Nakupovaním ďalšej techniky a vozidiel chceme byť pripravenejší, aby sme mohli poskytovať viac služieb. A to aj občanom mesta.

Z ČINNOSTÍ MEPOSU: Zamestnávanie znevýhodnených osôb

Jednou z činností spoločnosti MEPOS je plnenie sociálnych cieľov. Zamestnávame aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva a vytvárame pre nich prostredie pre získavanie pracovných zručností, za účelom ďalšieho pracovného zaradenia.

Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva 30% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov.

Aktuálne máme 46 zamestnancov, z toho 16 znevýhodnených osôb.

 • 8 značne znevýhodnených osôb
 • 1 ZO z dôvodu dosiahnutého nižšieho vzdelania
 • 7 ZO z dôvodu zdravotného postihnutia

Naši chlapi makajú a zaslúžia si uznanie a poďakovanie. Dostali príležitosť zapojiť sa do pracovného procesu a využili ju. Sú každý deň pri nejakých činnostiach a naša firma stojí na pracovníkoch – na ich úsilí a ochote niečomu sa priučiť.

Sú to však tiež iba ľudia. Ľudia, ktorí sa snažia zaradiť do kolektívu a niekam patriť. Ľudia, ktorých by možno inde nezamestnali. Ľudia, ktorí sa učia tímovej práci aj samostatnosti. Ľudia, vykonávajúci práce, ktoré by mnohí iní robiť nechceli. Ľudia zo znevýhodnených skupín.

Spolu s nimi pracujeme pre mesto a pre obyvateľov a máte nás možnosť vidieť dennodenne v práci. Chceme byť stále lepší, zdokonaľovať sa a zaslúžiť si viac chvály a uznania.

Zároveň sme si istí, že po mestskom podniku služieb už nejaké viditeľné výsledky ostávajú.

 

 

 

 

VYUŽITE S NAMI SERVISNÚ POUKÁŽKU RUŽOVEJ FARBY PRE ODKÁZANÚ OSOBU

Mepos ako registrovaný sociálny podnik umožňuje využitie Servisnej poukážky ružovej farby. Servisná poukážka je druh podpory podľa zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Ružová servisná poukážka je cenina, ktorú vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a je určená pre fyzickú osobu s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu, osobnú asistenciu, či opatrovanie v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z..

Nominálna hodnota ružovej servisnej poukážky je 10 EUR a odkázaná osoba si ju môže zakúpiť za 5 EUR na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Následne si u nás objedná službu.

Služby sociálneho podniku Mepos je však možné využiť aj bez servisnej poukážky.

Zoznam služieb:

 • Starostlivosť o zeleň a záhradu
 • Kosenie trávnatého porastu
 • Výkopové práce
 • Maľovanie exteriéru a interiéru
 • Sťahovanie

Mepos ako registrovaný sociálny podnik má taktiež výhodu 10% dane z pridanej hodnoty, čo sa prejaví na konečnej cene prác pre fyzické osoby.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0940 603 766 a po dohode pre vás pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

 

 

 

AKO TO VYZERALO PRI REKONŠTRUKCII SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V MŠ KOMENSKÉHO

Takto sme zvládli do rekonštrukcie sociálnych zariadení v materskej škole na Komenského ulici na sídlisku Mier. Rekonštrukcia pozostávala z čiastočnej elektroinštalácie, nových svietidiel, vypínačov, pripojenia ohrievačov vody, kompletnej výmeny vodovodných a kanalizačných rozvodov, kompletnej výmeny obkladov a dlažby, opravy omietok, maľby, novej sanity a výmeny dverí.

Ako to celé vyzeralo si môžete pozrieť v tejto fotogalérii:

MEPOS POMÁHA OBČANOM AJ PRI ODVOZE ODPADU DO ZBERNÉHO DVORA

Ako Mestský podnik služieb sa okrem iného venujeme aj čisteniu mesta, odvozu odpadu a rôznym opravám. A je smutné vidieť, čo všetko človek dokáže úmyselne zničiť, znečistiť a kde všade po sebe necháva odpadky. Akoby poniektorým bolo jedno, že bývajú v nejakej komunite, že majú susedov, spoluobčanov a že všetci tu svojim dielom zanechávame svoje okolie pre ďalšie generácie. Pre mladších, ktorým treba byť vzorom, aby jasne videli kontrast medzi správnym a nesprávnym. Pretože nie je možné, aby si niekto myslel, že je správne rozbiť lavičku, zničiť autobusovú zastávku či prístrešok, vyhodiť pneumatiky v lese, alebo nechať nábytok, sklenené tabule, plechy a ďalšie veľké kusy nábytku len tak pohodené vedľa kontajnerov.

Aj preto ponúkame občanom službu odvozu takéhoto odpadu do zberného dvora.

V prípade potreby nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 940 996 794.

Snažme sa naše mesto skrášľovať a spoločne uchovávať čisté a nezničené. Nech sme hrdí nielen na svoje domácnosti, vytepované koberce a sedacie súpravy, umyté okná, podlahy, riad, čisté steny izieb, ale aj na chodníky, ulice, trávniky, ihriská, priestory medzi panelákmi … .