MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

KONTAKTY

Personálne – prijímanie zamestnancov: 0910 454 040
Pozícia Meno E-mail Telefón
Riaditeľ Tomáš Hamráček tomas.hamracek@mepos.sk 0951 407 907
Projektový manažér Ľuboš Šuca lubos.suca@mepos.sk 0910 454 040
Administratívny referent Zuzana Lukačovská zuzana.lukacovska@mepos.sk 0948 240 605
Ekonómka Ivana Špaková ekonom@mepos.sk 0951 407 911
Asistentka riaditeľa Lenka Olejníková lenka.olejnikova@mepos.sk 0911 399 230
Práčovňa a čistiareň Mária Blahutová pracovna@mepos.sk 0940 603 766
Stredisko čistoty a zelene Jozef Ferenc jozef.ferenc@mepos.sk 0948 445 868
Stredisko stavebných činností Stanislav Filip stanislav.filip@mepos.sk 0940 996 794
Kompostáreň Marián Černický kompostaren@mepos.sk 0918 466 709
Dispečing zimnej údržby 0948 248 715
Poruchy na verejnom osvetlení
https://vo.spisskanovaves.eu/
0910 990 404