MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

KONTAKTY

DISPEČING ZIMNEJ ÚDRŽBY 0948 248 715
Pozícia Meno E-mail Telefón
Riaditeľ Tomáš Hamráček tomas.hamracek@mepos.sk 0951 407 907
Projektový manažér Ľuboš Šuca lubos.suca@mepos.sk 0910 454 040
Administratívny referent Zuzana Lukačovská zuzana.lukacovska@mepos.sk 0948 240 605
Ekonómka Ing. Ivana Špaková ekonom@mepos.sk 0951 407 911
Asistentka riaditeľa Lenka Olejníková lenka.olejnikova@mepos.sk 0911 399 230
Práčovňa a čistiareň Mária Blahutová pracovna@mepos.sk 0940 603 766
Vedúci strediska čistoty a zelene, Mier Jozef Ferenc jozef.ferenc@mepos.sk 0948 445 868
Vedúci strediska Tarča
stavebný technik
Stanislav Filip stanislav.filip@mepos.sk 0940 996 794
Vedúci strediska BRO
(biologicky rozložiteľný odpad),
Kudelník
Marián Černický kompostaren@mepos.sk 0918 466 709