MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB: PREHĽAD ČINNOSTÍ V ROKU 2020

Sme radi, že mestský podnik služieb si v Spišskej Novej Vsi našiel svoje miesto a opodstatnenie. Môžeme sa tak významne podieľať na službách pre mesto a pre obyvateľov a pomáhať pri rôznych aktivitách. Teší nás, že sa s MEPOSom počíta a že mohol vytvoriť nové pracovné miesta. Denne v uliciach vidieť logo MEPOSu, či už na pracovnom odeve našich zamestnancov, alebo na vozidlách a technike.

Mestský podnik služieb sa postupne rozrastá a jeho filozofia prináša svoje ovocie – možnosť ušetriť peniaze a následne nakupovať ďalšie technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na rôzne opravy, úpravy, služby či zveľaďovanie a skrášľovanie mesta. Mesto si tak dokáže mnohé práce urobiť aj samo, bez nutnosti najímať externé firmy.

Ak zhrnieme činnosti v minulom roku, tak sme sa na základe rámcovej zmluvy starali aj o:

  • Jarné čistenie komunikácii, chodníkov a verejných priestranstiev po zime
  • Priebežné ručné čistenie verejných priestranstiev
  • Priebežné strojné čistenie miestnych komunikácií a chodníkov
  • Vyprázdňovanie smetných nádob
  • Ručnú aj strojovú zimnú údržbu
  • Čistenie kanalizačných vpustí
  • Údržbu a obnovu zvislého dopravného značenia
  • Údržbu a obnovu vodorovného dopravného značenia
  • Správu a údržbu mestských objektov
  • Správu a údržbu verejnej zelene

Medzi naše aktivity v roku 2020 patrili zemné práce, montáž osvetlenia, vyprázdňovanie smetných  nádob, kosenie, orezávanie stromov a krov, ručné čistenie mesta, údržba mestských objektov, povrchové úpravy a rekonštrukcie chodníkov a parkovísk, rozvoz posypovej soli, oprava a montáž vianočnej výzdoby, opravy informačných tabúľ, pomocné práce pre stredisko BRO; taktiež práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, zabezpečenie plošného testovania na covid19 a dezinfekčných prostriedkov. V mestskom útulku sme pomohli s opravou oplotenia, výrobou a dodaním kotercov či s pitnou vodou. Tiež demolačné práce atletického štadióna Tatran, oprava autobusovej zastávky či nádvoria na námestí, výmena schodiska a osadenie nových lavičiek na detskom ihrisku či montáž a demontáž vodnej hmly na Letnej ulici, aby sa mohli ľudia v horúcich letných dňoch trochu schladiť.  A samozrejme mnoho ďalšieho.

V pracovnom nasadení pokračujeme aj v tomto roku a ďakujeme všetkým, ktorí mali pochopenie pre prípadné chyby a nedostatky z našej strany, pretože sme taktiež iba ľudia. Učíme sa a sme omylní. Sľubujeme však, že urobíme všetko pre to, aby sme boli lepší.


«
»