MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB AKO VÝZNAMNÝ PRÍNOS PRE MESTO A OBČANOV

Mestský podnik služieb dnes zamestnáva viac než 70 ľudí. Je preto významným prínosom pre mesto a jeho občanov, nakoľko ako sociálny podnik zamestnáva aj dlhodobo nezamestnaných a ľudí so zdravotným obmedzením.

Mepos má aktuálne štyri prevádzky

  • Prvá zabezpečuje verejno-prospešné služby, ako je čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, kosenie trávnatých plôch, orezy a výruby stromov, záhradnícke práce, hrabanie a odvoz lístia, technické zabezpečenie kultúrnych podujatí, rozvoz obedov pre dôchodcov a odvoz odpadu pre fyzické osoby.
  • Druhá prevádzka je zameraná na stavebnú činnosť. Rekonštrukcie chodníkov, rekonštrukcie interiérov a exteriérov mestských ale aj súkromných budov, oprava a údržba detských ihrísk, športovísk, lavičiek, smetných košov, zábradlí, autobusových zastávok a taktiež zabezpečenie zimnej údržby chodníkov.
  • Tretia prevádzka zabezpečuje chod kompostárne, zber a zhodnotenie zeleného aj kuchynského a reštauračného odpadu v rámci regiónu.
  • Štvrtou, najnovšou časťou Meposu, je práčovňa a čistiareň, ktorá prechádza modernizáciou a denne v nej vyperieme cez 1,2 tony bielizne.

 

Výhodou mestského podniku je znížená sadzba DPH 10% pre subjekty verejnej správy. Tak môžeme poskytnúť pre obce, mestá, rôzne úrady a aj pre fyzické osoby nižšie ceny. V minulom roku presiahli výnosy spoločnosti hranicu 2 milióny eur. Naše služby sa budú aj naďalej rozširovať a mesto si tak môže zabezpečiť externé služby vlastnými kapacitami, čím ušetrí nemalé prostriedky.


«
»