MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

DOKUMENTY

Výročné správy

Výročná správa 2019 MEPOS SNV
Výročná správa 2020 MEPOS SNV
Výročná správa 2021 MEPOS SNV
Výročná správa 2022 MEPOS SNV

Voľby do Poradného výboru

Oznámenie o konaní volieb do poradného výboru a výzva na predkladanie kandidátok
Čestné vyhlásenie kandidáta za člena poradného výboru
Kandidačný formulár kandidáta pre voľby do poradného výboru a súhlas so spracovaním osobných údajov
Kandidátna listina

Informácie, ktoré sa majú sprístupniť alebo poskytnúť dotknutej osobe

Informácie, ktoré sa majú sprístupniť alebo poskytnúť dotknutej osobe