MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

OPRAVA VÝTLKOV A PREČO TAKÉTO POŠKODENIE VOZOVKY VZNIKÁ

Ako ste si všimli, tieto dni sa venujeme opravám výtlkov na sídlisku Mier, okruh  Štúrovo nábrežie – Wolkerova ulica, pretože v tejto lokalite boli cesty v najhoršom stave. Čo samozrejme neznamená, že práve na tej vašej ulici je to skvelé. Ak máte pocit, že je vozovka poškodená. Po opravách na sídlisku Mier sa presunieme na sídlisko Západ a následne späť na ďalšie úseky. Dĺžku ďalších prác predpokladáme zhruba na dva mesiace. Denne urobíme tri sypače, čo predstavuje okolo 18 ton asfaltu.

Výtlky na cestách sú celosvetovým problémom. Tieto nepríjemné diery na cestách môžu spôsobiť poškodenie vozidiel a sú častou príčinou nehôd. Ale čo presne spôsobuje ich vznik? Poďme sa pozrieť na hlavné faktory, ktoré prispievajú k tvorbe výtlkov.

Nedostatočná hrúbka vozovky: Ak vozovka nemá dostatočnú hrúbku, môže to v období mrazov a rozmŕzania viesť k tvorbe výtlkov.

Nedostatočná drenáž: Ak voda nemôže správne odtekať z povrchu cesty, zvyšuje sa riziko vzniku výtlkov.

Zlyhania pri komunikačných priekopách a poklopoch: Zlyhania pri poklopoch kanalizácií a iných komunikačných systémoch môžu tiež prispieť k tvorbe výtlkov.

Neudržiavané a neutesnené trhliny: Ak sa trhliny na vozovke neopravia a neutesnia, môže do nich prenikať vlhkosť, čo oslabuje štruktúru vozovky a vedie k vzniku výtlkov.

Opotrebenie a extrémne poveternostné podmienky: Pravidelné používanie cesty a extrémne poveternostné podmienky, ako sú silné dažde, mrazy alebo horúčavy, môžu spôsobiť opotrebenie vozovky a vznik výtlkov.

Zlá údržba: Nedostatočná alebo nepravidelná údržba cesty môže viesť k rýchlejšiemu zhoršovaniu stavu vozovky a k tvorbe výtlkov.

Použitie podradných materiálov: Použitie nekvalitných materiálov pri výstavbe alebo oprave cesty môže mať za následok rýchlejšie opotrebenie a vznik výtlkov.

Záver:
Výtlky na cestách sú komplexným problémom, ktorý vyžaduje pozornosť a pravidelnú údržbu. Aby sme predišli ich vzniku, je dôležité venovať pozornosť kvalite materiálov, správnej konštrukcii a údržbe cestných sietí. Len tak môžeme zabezpečiť bezpečnejšie a pohodlnejšie cestovanie pre všetkých užívateľov ciest. Je aj v našom záujme, aby to bolo lepšie, keďže týmito cestami denne jazdíme aj my.


«
»