MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

LETO 2021 S MEPOSOM: PRACOVNE AJ V ČASE PRÁZDNIN A DOVOLENIEK

Letné prázdniny skončili a pre mnohých aj dovolenkové obdobie. No asi väčšina ľudí pracuje aj počas letných mesiacov, pretože život sa nesmie zastaviť. A tak aj naši zamestnanci makali na plánovaných projektoch, údržbách, čistení mesta, či pri organizovaní kultúrnych podujatí.

Aj v júli aj v auguste mali obyvatelia mesta možnosť vidieť logo Meposu na pracovnom oblečení našich zamestnancov či na technike, pretože aj to je súčasťou identity mestského podniku služieb. A sme radi, že máme možnosť podieľať sa na všetkých týchto zverených prácach.

A ako by sme zrekapitulovali letný júlový aj augustový mesiac? Plodne. Oba mesiace nám poskytovali mnoho pracovných príležitostí, ktorých sme sa chopili najlepšie, ako sme vedeli. A pre nás všetkých je každá jedna aktivita obrovskou skúsenosťou a možnosťou zdokonaľovať sa, či už to boli stavebné a rekonštrukčné práce, alebo rôzne údržby, čistenie mesta, kosenie, služby občanom, pomoc pri organizácii podujatí atď. Šesťkrát týždenne sme vyprázdňovali 543 malých smetných nádob a košov pre psy a to až po Novoveskú Hutu. Na podnety obyvateľov sme opravovali, natierali a umiestňovali nové lavičky a v týchto aktivitách budeme samozrejme aj pokračovať.

Na Drevárskej ulici, medzi priemyselným parkom a Madarasom, sme osadili náš billboard. Boli sme aj pri rekonštrukčných prácach schodov pod Družbou na Tarči. Taktiež pri vodorovnom dopravnom značení či umiestňovaní dočasných dopravných značiek. Zúčastnili sme sa prác pri organizovaní Živých sôch, Spišfestu, Dňov mesta, Trhu ľudových remesiel. Vyprázdňovali sme smetné nádoby a zberné nádoby s bioodpadom. Zvládli sme údržbu a opravy lavičiek a hojdačiek; tiež mestských objektov. Starali sme sa o živé ploty, kríky a kosenie trávnatých porastov, na nám zverených miestach. Naši zamestnanci ručne čistili verejné priestranstvá a venovali sa zemným prácam, staveným úpravám či rekonštrukcii chodníkov.

Čaká nás ešte veľa práce, no sme pripravení zvládať všetky zverené činnosti svedomito a čo najlepšie. Pretože to všetko nie je iba o minulom čase, ale aj o prítomnosti a cieľoch do budúcna.

 


«
»