MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

TECHNICKÉ SLUŽBY

Technickými službami sa v našom meste staráme o:

  • Údržbu a obnovu vodorovného dopravného značenia na území mesta
  • Údržbu a obnovu zvislého dopravného značenia na území mesta
  • Správu a údržbu mestských objektov, mestskej drobnej architektúry, detských a workoutových ihrísk, lavičiek, pamätníkov, stĺpov, sôch, plotov, stojanov na bicykle, odpadkových košov a podobne
  • Prípravné práce k realizácií stavby
  • Uskutočňovanie stavieb a dokončovacích stavebných prác
  • Spoluprácu pri verejných a športových podujatiach
  • Maliarske práce
  • Výkopové práce
  • Pomocné činnosti