MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ZELEŇ

V rámci služieb v oblasti správy, údržby a tvorby verejnej zelene sa staráme o:

  • Úpravu uličných stromoradí
  • Úpravu vzrastlej zelene
  • Výruby stromov na základe povolení
  • Údržbu a strihanie živých plotov a kríkov
  • Čistenie trávnatých porastov
  • Kosenie trávnatých porastov
  • Výstavbu a úpravu kvetináčov a kvetinových záhonov
  • Zalievanie trávnatých porastov a záhonov
  • Budovanie a údržbu verejnej zelene