MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

STRUČNÝ PRIEREZ HISTÓRIE PRANIA: OD POTOKOV K ŠPECIALIZOVANÝM ČISTIARŇAM

Aj taká činnosť, akou je pranie, má svoju históriu, pretože automatické práčky ani moderné práčovne tu nemáme odjakživa. Ako to celé začalo a prebiehalo? Pozrime sa na stručný prierez jednotlivými obdobiami.

Starovek: V staroveku sa pranie vykonávalo manuálne v riekach, potokoch alebo v umelých nádržiach. Oblečenie sa ponáralo, trieštilo a drhlo, aby sa odstránili nečistoty. Niektoré civilizácie, ako napríklad Rímska ríša, mali verejné kúpele, kde sa dalo platiť za pranie a kúpanie.

Stredovek a renesancia: V týchto obdobiach bolo pranie závislé na rukách služobníctva. Často sa používalo mydlo, ktoré sa vyrábalo z popola a tuku, ale kvalita prania nebola vysoká.

18. a 19. storočie: V 18. storočí sa začali objavovať prvé mechanické pracie stroje, ako boli napríklad bubnové pracie stroje. Boli poháňané ručne alebo vodou. V 19. storočí sa objavili prvotné náznaky pary ako prostriedku na uľahčenie žehlenia.

20. storočie: Prvá polovica 20. storočia priniesla úspech automatických pracích strojov pre domácnosti. Tieto stroje umožnili ľuďom pravidelne a efektívne prať prádlo v pohodlí domova. Ďalšie inovácie sa objavili v oblasti materiálov, detergentov a technológií prania.

Po druhej svetovej vojne: Po vojne sa zvýšil dôraz na efektivitu a automatizáciu. Práčky sa stále viac stávali bežným vybavením domácností a začali sa objavovať rôzne modely s všemožnými cyklami a funkciami.

Dnes: Moderné práčky ponúkajú pokročilé funkcie, ako sú senzory na odhad náplne bielizne, energeticky úsporné režimy, rôzne cykly prania a sušenia a možnosti pripojenia na internet. Ekologické hľadisko získava taktiež vysokú dôležitosť, čo vedie k vývoju šetrnejších a úspornejších metód prania.

Špecializované služby: Okrem domáceho prania existujú aj špecializované čistiarne a suchočistiarne, ktoré sa zaoberajú čistením a údržbou citlivých a náročnejších materiálov a odevov. A ako mestský podnik sa môžeme pochváliť, že takúto práčovňu a čistiareň máme. Môžeme tak poskytovať služby aj v tejto oblasti.

História prania je teda fascinujúcim odrazom toho, ako sa spôsoby prania vyvíjali v závislosti od technologického pokroku, sociálnych zmien a kultúrnych vplyvov.


«
»