MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

VYUŽITE S NAMI SERVISNÚ POUKÁŽKU RUŽOVEJ FARBY PRE ODKÁZANÚ OSOBU

Mepos ako registrovaný sociálny podnik umožňuje využitie Servisnej poukážky ružovej farby. Servisná poukážka je druh podpory podľa zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Ružová servisná poukážka je cenina, ktorú vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a je určená pre fyzickú osobu s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu, osobnú asistenciu, či opatrovanie v zmysle zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z..

Nominálna hodnota ružovej servisnej poukážky je 10 EUR a odkázaná osoba si ju môže zakúpiť za 5 EUR na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Následne si u nás objedná službu.

Služby sociálneho podniku Mepos je však možné využiť aj bez servisnej poukážky.

Zoznam služieb:

  • Starostlivosť o zeleň a záhradu
  • Kosenie trávnatého porastu
  • Výkopové práce
  • Maľovanie exteriéru a interiéru
  • Sťahovanie

Mepos ako registrovaný sociálny podnik má taktiež výhodu 10% dane z pridanej hodnoty, čo sa prejaví na konečnej cene prác pre fyzické osoby.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0940 603 766 a po dohode pre vás pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

 

 

 


«
»