MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Zhodnotenie poskytnutých pracovných príležitostí v mestskom podniku služieb k 2. januáru 2024

K začiatku tohto roka sme mali celkovo 76 zamestnancov, z toho 41 znevýhodnené osoby, čo predstavuje 54%. A sme radi, že môžeme dávať prácu aj týmto ľuďom, pretože inde by možno takúto šancu nedostali. Medzi nami je 17 zdravotne znevýhodnených osôb, 24 značne znevýhodnených a 21 mentorov. Vo firme však máme aj skúsených remeselníkov a majstrov, takže je to aj o odbornej práci. A samozrejme, tak ako v každej firme, tak aj v tej našej sa pasujeme s mnohými ľudskými vlastnosťami, ktoré sú dobré aj zlé. Tak ako všade. Je to teda o mnohých zvládnutých výzvach, usilovnosti, pracovitosti, zodpovednosti a spoľahlivosti, no aj o občasných problémoch a náladách, pretože ľudský faktor a stroj sú dve rozdielne veci.

Každopádne pracujeme na sebe každým dňom a nie je to iba o partiách chlapov v dielni, v autách či pri obsluhe strojov, ani o pracovníkoch, ktorí ručne čistia mesto a zbierajú odpadky. Mnohých zamestnancov nevidíte, pretože niekto sa musí venovať aj skladovému hospodárstvu, spracovaniu projektov, plánovaniu, nahadzovaniu dát do systému, administratíve či tvorbe miezd. A je fajn, že ako firma sa rozrastáme aj čo sa týka ľudských zdrojov, aj čo sa týka investícií do techniky či vozidiel, ktoré ostávajú majetkom mesta. Firma sa postupne buduje a je povzbudzujúce spomenúť si, ako a s čím sme začínali a ako sme na tom teraz. Máme stredisko čistoty a zelene, stredisko stavebných činností, kompostáreň, práčovňu, stálu informačnú službu v priemyselnom parku, robíme rozvoz stravy dôchodcom a upratujeme centrálnu mestskú zónu.

Ako firma podporujeme aj mnohé projekty. Nie je to ani z ďaleka iba o športe, ale aj o všelijakých občianskych aktivitách a činnostiach občianskych združení či ľuďoch so zaujímavými myšlienkami a nápadmi. Pomáhame pri realizácií občianskych projektov Dobrá vec, podporujeme kultúrno-spoločenské podujatia, festivaly, výstavy, školské aktivity, charitatívne a dobročinné akcie a vždy si adoptujeme aj nejaké zvieratko v novoveskej ZOO.

Popri našej práci sme taktiež urobili veľa nadštandardnej práce či pomoci obyvateľom, ktorí sa na nás obracajú. Pretože chceme byť nápomocní. Aj do budúcna pripravujeme ďalšie komunálne projekty a budeme radi, keď v dobrej komunikácii a spolupráci s občanmi.


«
»