MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ZO SLUŽIEB OBČANOM: POMOC S ODVOZOM VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Umiestňovanie odpadu, ktorý nepatrí ku kontajnerovým stojiskám, je veľkým problémom. Mnohí totiž počítajú s tým, že to niekto odnesie a využije. No stáva sa, že sa potom rozobraté časti tohto odpadu povaľujú po sídliskách. Či už ide o stavebný odpad po prerábke bytového jadra, nábytok, stará podlaha, dvere, zárubne, elektronika, plechovky s farbami, umývadlá, záchodové misy, sklo, rúry či iný nadrozmerný odpad. Mnohí obyvatelia si myslia, že tento odpad môže ísť do zberného vozidla spolu s komunálnym odpadom z kontajnerov. Lenže tieto autá sa takýmto odpadom ničia. Nepatrí preto do „smetiarskeho“ auta, ani do kontajnerov, ani na kontajnerové stojisko, ale na zberný dvor.

Je zároveň nebezpečné len tak oprieť dosky, zárubne, plechy, rúry, sklá a podobne o zberný kontajner alebo o stojisko. Môžu totiž spadnúť buď na človeka alebo na auto. A takýchto prípadov už bolo viac.

Aj preto spoločnosť MEPOS ponúka ako službu občanom odvoz nadrozmerného odpadu na zberný dvor, dodávkou paušálne za 10 eur. V prípade väčšieho množstva veľkoobjemového odpadu zabezpečíme nákladné vozidlo. V tomto prípade bude cena služby závisieť od objemu odpadu.

 

Občania si túto službu môžu objednať na telefónnom čísle 0948 240 605.


«
»