MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ZO ZHROMAŽDENIA ČLENOV ASES V BANSKEJ BYSTRICI

Nedávno sme sa zúčastnili celoslovenského zhromaždenia ASES v Banskej Bystrici, kde boli aj ďalší zástupcovia z viac než 120 sociálnych podnikov z celého Slovenska. Je totiž dôležité stretávať sa, získavať aktuálne informácie, zapájať sa do aktivít a diskusie. Je to dôkazom silnej organizácie, zastupujúcej sociálne podniky na Slovensku.

Na základe zhromaždenia sa ASES venuje dvom témam:

  • Novela zákona o sociálnej ekonomike a ustúpenie MPSVR SR od pôvodného návrhu na zníženie vyrovnávacieho príspevku pre zdravotne postihnutých, ktorí nie sú invalidmi a to na 35%. Teraz navrhuje 55% zo mzdy. Ministerstvo však nemá žiadnu analýzu reálnych nákladov na zamestnávanie týchto ľudí a usiluje sa dostať do nášho zákona aj rodinné podniky. Tie budú mať nárok na rovnakú podporu ako tie sociálne, aj keď nemajú žiadne obmedzenia a povinnosti. Tento návrh  zatiaľ v prvom čítaní podporila vládna väčšina a tak zákon zatiaľ prešiel. Definitívne rozhodnutie padne koncom novembra.
  • Ceny energií. MPSVR SR predčasným zastavením investičnej pomoci ušetrilo na sociálnych podnikoch vyše 38 milióna eur. Obraciame sa tak na ministra aby nečakal do začiatku nového roka a ihneď spustil pomoc sociálnych podnikom s dotáciami na energie spätne už od leta. Peniaze totiž na to má a podniky musia platiť podstatne vyššie sumy.

Sociálne podniky zamestnávajú cez 6000 ľudí, z toho až 4000 znevýhodnených, medzi ktorými je 2500 invalidov, ďalšia tisícka má iné zdravotné znevýhodnenia. Mnohé podniky pôsobia priamo v marginalizovaných rómskych komunitách alebo v obciach s rómskymi osadami.


«
»