MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
27. apríla 2020
Kúpili sme nové auto na odvoz smetí
Nový prírastok - autíčko na vyprázdňovanie malých smetných nádob.
22. apríla 2020
Rekonštrukcia chodníka na Tkáčskej ulici.
Dňa 22. apríla sme realizovali opravu chodníka na sídlisku Západ.