MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
18. mája 2022
Rok 2021 bol pre spoločnosť MEPOS SNV druhým celým ukončeným rokom. Aj v tomto roku sme vykonávali verejno-prospešné služby, ako čistenie verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň, opravy mestského mobiliáru, opravy detských ihrísk a dopravných značení, rozvoz obedov pre dôchodcov, zimnú údržbu chodníkov. Vykonávali sme však aj stavebnú činnosť, súčasťou ktorej boli opravy chodníkov, schodov, parkovísk, […]
1. januára 2022
Rok 2021 s MEPOSom sa končí a s novým rokom začína ďalšia etapa. Práca pre mesto a pre občanov, k tomu cenové a daňové výhody, zveľaďovanie majetku a nákupy ďalšej techniky.  Činností nám stále pribúda, čím môžeme mestský podnik ďalej rozvíjať a dávať ľuďom prácu. Aj počas tohto roka sme sa snažili zlepšovať a zdokonaľovať, […]
7. septembra 2021
Letné prázdniny skončili a pre mnohých aj dovolenkové obdobie. No asi väčšina ľudí pracuje aj počas letných mesiacov, pretože život sa nesmie zastaviť. A tak aj naši zamestnanci makali na plánovaných projektoch, údržbách, čistení mesta, či pri organizovaní kultúrnych podujatí. Aj v júli aj v auguste mali obyvatelia mesta možnosť vidieť logo Meposu na pracovnom […]
29. júla 2021
Snažíme sa naše mesto postupne skrášľovať, čo sa týka aj opráv chodníkov. Dnes sme začali s rekonštrukciou chodníka na Školskej ulici, popri gymnáziu až po podjazd. S tým súvisia aj obmedzenia pre chodcov. Oprava bude prebiehať do 31. augusta 2021. Žiadame občanov o trpezlivosť a aby v tomto období rekonštrukcie využívali chodník na druhej strane […]
6. júla 2021
Máme za sebou prvý polrok 2021 s mestským podnikom služieb Mepos. Pomáhame mesto skrášľovať, opravovať, budovať a dávame prácu aj znevýhodneným skupinám ľudí. Stále sa učíme a zisťujeme, čo by sa dalo urobiť lepšie, pretože ani my sme učení z neba nespadli.  Trpezlivo sa snažíme plniť svoje ciele a máme jasnú víziu do budúcnosti. Mnohokrát […]
MEPOS Spišská Nová Ves logo
21. júna 2021
Spoločnosť Mepos vykonáva predovšetkým zverené činnosti, ktoré sú presunuté z pôsobnosti externých poskytovateľov a strediska údržby. Spustenie niektorých činností bolo možné urýchliť vďaka spolupráci v rámci iných súčastí samosprávy mesta a to získaním odborného zastrešenia, materiálovej pomoci, prípravou administratívnych záležitostí spojených so spustením činnosti. Prvé činnosti vychádzajú z prenosu kompetencií starostlivosti o mestské verejné priestranstvo: […]
20. júna 2021
Umiestňovanie odpadu, ktorý nepatrí ku kontajnerovým stojiskám, je veľkým problémom. Mnohí totiž počítajú s tým, že to niekto odnesie a využije. No stáva sa, že sa potom rozobraté časti tohto odpadu povaľujú po sídliskách. Či už ide o stavebný odpad po prerábke bytového jadra, nábytok, stará podlaha, dvere, zárubne, elektronika, plechovky s farbami, umývadlá, záchodové […]
8. júna 2021
Náš vozový park sme rozšírili o takýto Náš vozový park sme rozšírili o takýto Citroën Jumper valník, trojstranný vyklápač. Parametre: 2179 cm3 121 kw 7 miestný Auto nám pomôže napríklad pri odvoze pokosenej trávy a lístia, ale aj na prepravu nadrozmerného odpadu v rámci služieb občanom. Áno, aj o tom je Mepos. Časť zarobených peňazí investujeme späť do firmy a zveľaďujeme ju […]
23. mája 2021
Jednou z činností spoločnosti MEPOS je plnenie sociálnych cieľov. Zamestnávame aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva a vytvárame pre nich prostredie pre získavanie pracovných zručností, za účelom ďalšieho pracovného zaradenia. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva 30% znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov. Aktuálne máme 46 zamestnancov, z toho […]
5. mája 2021
Obchodná spoločnosť MEPOS SNV, s.r.o. má od začiatku stanovené základné ciele a úlohy. Tie korešpondujú s hierarchiou spoločnosti v systéme riadenia samosprávy mesta Spišská Nová Ves. Politické, morálne a sociálne ciele rozvoj podnikateľského prostredia obnova mestských budov vytvorenie nových pracovných miest znevýhodnených skupín obyvateľov, ktorí majú ťažšiu možnosť uplatnenia sa na trhu práce, čím sa […]