MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
26. novembra 2023
V dnešnom hektickom svete môže byť jednoduché prehliadať každodenné úkony, ktoré majú potenciál zmeniť náš svet. Jedným z týchto skromných, no významných krokov je separovanie odpadu. Často je považované za rutinnú povinnosť, no toto jednoduché rozhodnutie môže mať obrovský vplyv na našu planétu. Výzva moderného sveta S nárastom spotreby a produkcie odpadu je dôležitejšie než […]
24. novembra 2023
Častokrát je počuť všelijaké názory na rôzne druhy prác. Niektoré práce sú verejne považované za prestížne, zatiaľ čo iné môžu byť brané za menej hodnotné. No je dôležité si uvedomiť, že každá práca má svoju hodnotu a význam. Každé pracovné zaradenie a každé remeslo. Bez ohľadu na to, či niekto pracuje v kancelárii, na stavbe, […]
22. novembra 2023
V snahe posunúť naše mesto do éry rozvoja a prosperity, sa zveľaďovanie mestského majetku stáva kľúčovým prvkom v riadení mestského podniku. Nie je to len investícia do budúcnosti, ale aj stratégia, ktorá prináša mnohé výhody. Modernizácia infraštruktúry pre kvalitu života Zveľaďovanie mestského majetku umožňuje modernizáciu infraštruktúry, čo má priamy dopad na kvalitu života obyvateľov. Zrekonštruované […]
10. novembra 2023
Mestské podniky akým je aj ten náš, prinášajú viacero výhod pre miestnu komunitu a mesto ako celok. Snáď to obyvatelia vidia a ocenia, pretože neustále napredujeme a popritom sa samozrejme aj učíme novým veciam. Niektoré z výhod mestských podnikov zahŕňajú: Verejné služby: Mestské podniky často zabezpečujú dôležité verejné služby, ako je verejná doprava, vodárenstvo, kanalizácia, […]
5. októbra 2023
Aj taká činnosť, akou je pranie, má svoju históriu, pretože automatické práčky ani moderné práčovne tu nemáme odjakživa. Ako to celé začalo a prebiehalo? Pozrime sa na stručný prierez jednotlivými obdobiami. Starovek: V staroveku sa pranie vykonávalo manuálne v riekach, potokoch alebo v umelých nádržiach. Oblečenie sa ponáralo, trieštilo a drhlo, aby sa odstránili nečistoty. […]
4. októbra 2023
Bioodpad je organický odpad, ktorý pochádza z živých organizmov alebo ich činností. Patria sem napríklad zvyšky potravín, rastlinné materiály, ako napríklad tráva, lístie a kôra, ale aj kuchynské odpady a zvyšky záhradných plodín. Bioodpad môže byť kompostovaný alebo spracovaný na výrobu bioplynu. Je dôležité ho správne zneškodňovať, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie […]
29. augusta 2023
Mestské sociálne podniky sú inovatívnym riešením sociálnych a hospodárskych výziev v mestských oblastiach. Majú viaceré výhody, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života obyvateľov a celkovej dynamike miest. Zamestnanie a inklúzia MSP zvyšujú možnosti zamestnania pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako sú dlhodobo nezamestnaní, ľudia so zdravotným postihnutím a niekde aj bývalí väzni. Tieto podniky im ponúkajú […]
21. augusta 2023
Samotné pranie je činnosť, ktorá môže mať značný vplyv na životné prostredie. A my predsa chceme čo najmenšie negatívne vplyvy na prostredie v ktorom žijeme. A ako je to spraním? Ekologické pranie sa týka viacerých aspektov, ktoré sa snažia minimalizovať negatívne dopady na ekosystémy a zdroje. Tu je niekoľko dôvodov, prečo je dobré prechádzať na […]
18. augusta 2023
V dnešnom rýchlo sa meniacom svete, kde rôznorodosť je kľúčom k inovácii a úspechu, je dôležité klásť dôraz na zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín. Inkluzívne pracovné prostredie nie je len politicky korektným konceptom, ale nevyhnutným krokom smerom k sociálnej spravodlivosti a udržateľnému podnikaniu. Prečo je zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených skupín dôležité pre spoločnosť ako celok? […]
12. februára 2023
Radi by sme sa poďakovali našim zamestnancom aj za zimnú údržbu, pretože si nezaslúžia nadávky a zlostné prejavy na ich adresu od občanov. To oni makali vo dne aj v noci, či už šlo o strojové a ručné čistenie. Naši zamestnanci sa nevyhovárajú, napriek tomu, že mnohí z nich sú znevýhodnenými osobami. Sú pracovití, usilovní […]