MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ĎAKUJEME VŠETKÝM: KAŽDÁ PRÁCA SI ZASLÚŽI REŠPEKT A UZNANIE

Častokrát je počuť všelijaké názory na rôzne druhy prác. Niektoré práce sú verejne považované za prestížne, zatiaľ čo iné môžu byť brané za menej hodnotné. No je dôležité si uvedomiť, že každá práca má svoju hodnotu a význam. Každé pracovné zaradenie a každé remeslo.

Bez ohľadu na to, či niekto pracuje v kancelárii, na stavbe, v službách alebo v inom odvetví, každá práca prispieva k správnemu fungovaniu spoločnosti. Je to ako skladačka, kde každý kúsok má svoje miesto a je nevyhnutný pre celkový obraz.

Nemali by sme hodnotiť význam práce len podľa spoločenských štandardov. Často sa stretávame s ľuďmi, ktorí vykonávajú práce, ktoré sú menej viditeľné, ale ktoré sú rovnako dôležité. Bez upratovačiek, čašníkov, sanitárov a mnohých ďalších by naša spoločnosť ťažko fungovala.

Preto je dôležité uvedomiť si, že každý prispieva k celku a mali by sme si vážiť rôznorodosť a hodnotu rôznych druhov práce. Nikto by sa nemal hanbiť za to, čo robí. Každá práca je príležitosťou pre ľudí preukázať svoje schopnosti a prispieť k spoločnému dobru.

V konečnom dôsledku by sme mali oceniť snahu, odhodlanie a príspevok každého jednotlivca bez ohľadu na povahu ich práce. Je to jediný spôsob, ako vytvoriť spoločnosť, kde každý môže byť hrdý na to, čo robí.

Ďakujeme našim zamestnancom za ochotu pracovať a zaradiť sa do kolektívu. Že sa neostali ľutovať ako súčasť znevýhodnených skupín, ale že o prácu požiadali a preukázali učenlivosť, spoľahlivosť, pracovitosť a chuť napredovať. Aj keď chyby budú vždy. Ale kto nechybuje? Každopádne, zaslúžia si rešpekt a slušné jednanie aj od občanov. Či už je to hrabač lístia, chlap v aute na odvoz odpadu, pracovníčka práčovne a čistiarne, človek s kosačkou, pluhom, metlou, štetcom, kladivom, zváračkou… .


«
»