MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ZHRNUTIE MINULÉHO ROKA V MEPOSE

Aj my sme sa obzreli za rokom 2022. Čomu všetkému sme sa venovali, čoho sa zúčastnili a koľko práce po nás ostalo. A za to patrí veľká vďaka všetkým našim zamestnancom. A samozrejme vďačíme aj za príležitosti realizovať sa. Či už pre mesto alebo pre občanov. Zároveň si uvedomujeme, že nie sme dokonalí a máme neustále čo zlepšovať. Ďakujeme za vašu trpezlivosť a slušné jednanie.

V sezóne sme sa venovali koseniu nám zverených úsekov, hrabaniu lístia, osadzovaniu a oprave lavičiek, revitalizácii športovísk, osádzaniu basketbalových košov a futbalových brán na sídliskách, údržbe verejnej zelene, živých plotov, mestských objektov, čisteniu verejných priestranstiev. Na námestí ste nás mohli vidieť aj pri regenerácii námestia a chodníkov.

V zime sme sa podieľali na zimnej údržbe, ručnom aj strojovom čistení chodníkov, montovali aj demontovali sme vianočný stromček, výzdobu, aj drevený Betlehém pri Levočskej bráne. Taktiež sme rozvážali posypovú soľ, pomáhali pri organizácii Vianočného trhu a po Vianociach sme zbierali vianočné stromčeky.

V rámci našich možností sme pomáhali pri rôznych podujatiach – Dni mesta, Okolo Slovenska, Trh remesiel, Živé sochy, Hutňanska šelma, Mesto plné detí, Spiš rock fest, Vianočný trh, Spišský trh, či už to boli prípravné a pomocné práce, čistenie, zabezpečenie dočasného dopravného značenia alebo uzávery komunikácií.

Po celom meste sme v prípade potreby opravovali dopravné značenia alebo osádzali nové zvislé dopravné značenie. Samozrejme, k našej činnosti patrí aj zber a zhodnotenie BIO odpadu, odvoz odpadu či vyprázdňovanie kontajnerov. A umiestňovali sme tabule na volebné plagáty. Voľby totiž neodmysliteľne patria k životu v každom meste.

V minulom roku postihol náš Domov dôchodcov požiar a bolo treba čo najskôr tieto priestory zrekonštruovať. Pomohli sme s výspravkou stien, maľovaním, nátermi vnútorných priestorov; taktiež aj s inými opravami.

K našej práci patrí aj starostlivosť o cintoríny. Či už ide o čistenie cintorínov alebo o iné práce. Na novom cintoríne sme realizovali chodník a venovali sa opravám vnútorného oplotenia cintorína.

Aj v roku 2022 sme sa vykonávali drobné stavebné činnosti. Opravu schodov v záhradkárskej osade pod letiskom, stavebné úpravy v areáli ZOO, rekonštrukcu rozvodov, opravu a bezbariérovu úpravu chodníkov na Duklianskej a Zámočníckej ulici, opravu stropu v priemyselnom parku, priestorov Mestského úradu či havarijného stavu kanalizácie v Novoveskej Hute.

Súčasťou prác v minulom roku boli aj detské ihriská. Práce na príprave ihriska Hájik, výstavba detského ihriska Rodinka na sídlisku Mier a prípravné práce pre osadenie kamier pri ihrisku.

Možno ste taktiež postrehli, že sme získali práčovňu a čistiareň. A tak sa venujeme aj tejto činnosti. Samozrejme sme priložili ruky aj k mnohým ďalším drobným prácam a aktivitám, napríklad pri pomoci s realizáciou projektov Dobrá vec, praniu a žehleniu pre Dom humanity, demontáži nelegálnej rampy na Vyšnom Hámri, prevozu nábytku do Klubu dôchodcov, Covid testovaniu zamestnancov, prácam pri humanitárnej pomoci a činnostiam spojeným s podnetmi obyvateľov.

Aj v tomto roku pokračujeme ďalej a budeme sa snažiť byť stále lepší, odstraňovať chyby a nedostatky, aby sme boli všetci na mestský a zároveň sociálny podnik hrdí.


«
»